Danmark langt fra toppen

Danmarks konkurrencekraft er i fremgang, konkluderede Bendt Bendtsen i går under offentliggørelsen af regeringens konkurrenceevneredegørelse. Men på langt de fleste områder roder Danmark stadig rundt i midterfeltet. Og flere farer lurer forude.

fortsættes side 2Her går det godt. Pilene peger opad.

Sådan lød hovedbudskabet Ikke overraskende, da økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) i går fremhævede hovedpunkterne i regeringens konkurrenceevneredegørelse for 2007.

Der er ingen tvivl om, at Danmark er på rette spor, fastslog Bendtsen. Og hvad kunne man ellers forvente fra manden med det overordnede politiske ansvar.

Konkurrenceevneredegørelsen er en slags frivillig karakterbog, bebudede Bendtsen. Men vel at mærke en karakterbog, hvor regeringen giver sig selv karaktererne. Blandt andet baseret på uvildige data fra OECD, IMF og EU, naturligvis.

Men hvis regeringen var en skoleelev, fortjente den faktisk ros hjemmefra for karakterbogen, der bl.a. vurderer, hvor godt det går med at indfri regeringens mål.

Karaktererne var ikke faldende nogen steder på de store linjer. Kun på uddannelsesområdet, den såkaldte sammenhængskraft og inden for den private forskning, udvikling og innovation er der ifølge karakterbogen tale om status quo i forhold til i fjor. På alle andre (udvalgte) parametre, herunder offentlig forskning, iværksætteri, fleksibelt arbejdsmarked, er der fremgang.

Trods de tilsyneladende positive takter, erkendte Bendtsen, at der også er problematiske elementer, som kan true den danske konkurrenceevne.

Ikke overraskende var det de gode takter, som Bendt Bendtsen (K) i går primært fokuserede på, da han skulle fremhæve hovedpunkterne i regeringens egen konkurrenceevneredegørelse for 2007.

Her går det godt. Pilene peger opad. Sådan lød hovedbudskabet.

Der er ingen tvivl om, at Danmark er på rette spor, fastslog økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Og hvad kunne man næsten ellers forvente fra manden med det overordnede politiske ansvar.

Konkurrenceevneredegørelsen er en slags frivillig karakterbog, bebudede Bendtsen. Men vel at mærke en karakterbog, hvor regeringen giver sig selv karakterer. Blandt andet baseret på uvildige data fra OECD, IMF og EU naturligvis.

Men hvis regeringen var en skoleelev, fortjente den faktisk ros hjemmefra for karakterbogen, der bl.a. vurderer, hvor godt det går med at indfri regeringens egne mål.

Karaktererne var ikke faldende nogen steder på de store linjer. Kun på uddannelsesområdet, den såkaldte sammenhængskraft, og inden for den private forskning, udvikling og innovation er der ifølge karakterbogen tale om status quo i forhold til i fjor. På alle andre (udvalgte) parametre - herunder offentlig forskning, iværksætteri, fleksibelt arbejdsmarked, etc. - er der fremgang.

Trods de tilsyneladende positive takter, erkendte Bendtsen, at der også er problematiske elementer, som kan true den danske konkurrenceevne.

Først og fremmest er andelen af yngre mennesker, der tager en videregående uddannelse, foruroligende lav, fremhævede han.

Det er uheldigt, at Danmark taber terræn i uddannelseskapløbet, fastslog ministeren og fremhævede samtidig, at uddannelse er en afgørende faktor.

Mens Danmark i år ligger på en tredjeplads i OECD, når man ser på andelen af 45- til 54-årige, der har en videregående uddannelse (femteplads i fjor), rækker det kun til en jævn 13. plads blandt de 25- til 34-årige.

Et af regeringens mål er, at mindst 50 pct. af en ungdomsårgang tager en videregående uddannelse i 2015. Men ifølge redegørelsen er det med den nuværende adfærd nu kun 44 pct. af en ungdomsårgang, som ventes at gennemføre en videregående uddannelse. Det er et fald på 2 pct. point i forhold til seneste opgørelse.

Bendt Bendtsen erkendte tilbageslaget på uddannelsesområdet, men pegede bl.a. på det sultne arbejdsmarked som en forklaring på, at en del unge bliver suget direkte ud i arbejde efter deres ungdomsuddannelse og derved aldrig kommer i gang med en videregående uddannelse.

Men økonomi- og erhvervsministeren benyttede også lejligheden til at få luftet et par konservative mærkesager.

Problemet er nemlig i høj grad, ifølge Bendtsen, at gevinsten ved at yde en ekstra indsats - og dermed også ved at tage en længerevarende videregående uddannelse, er langt i Danmark end i mange andre OECD-lande som følge af høj marginalskat kombineret med en lav grænse for, hvornår den høje skat indtræder.

Det er ikke fremmende for konkurrenceevnen, fastslog den konservative minister og fik dermed pustet til ilden under spørgsmålet om skattelettelser, hvilket de to regeringspartier mildest talt ikke har et helt ensartet syn på. Ministeren faldt dog hurtigt tilbage på automatpiloten og fastslog, at skattelettelserne naturligvis først kommer, når råderummet er der.

Også østaftalen fik et par politiske kommentarer med på vejen.

Bendt Bendtsen pointerede, at Danmarks største problem i øjeblikket er, at vi ikke kan skaffe tilstrækkelig meget arbejdskraft. Men havde Danmark ikke fået hjælp udefra, ville problemet have været endnu større, fremhævede han og fastslog med reference til de igangværende forhandlinger om østaftalen, at jo hurtigere aftalen kan udfases, jo bedre er det for Danmarks konkurrenceevne.

Selvrosen (til Danmark) blev naturligvis ikke holdt tilbage.

De statslige bevillinger til forskning og udvikling er nemlig stigende. Og den udvikling vil fortsætte, lovede Bendtsen. Ganske vidst peger pilen på ministerens eget diagram pænt opad i 2007 i forhold til i fjor.

Lidet flatterende er det imidlertid, at 2007 bliver første år siden 2001, hvor VK-regeringen kom til, at de statslige f&u-bevillinger igen ser ud til at nå over 0,8 pct. af BNP. I parentes bemærket er regeringens egen målsætning, at tallet skal nå 1 pct. af BNP i 2010.

Bedre ser det straks ud for regeringen inden for iværksætteriet. Kurven over antallet af nye virksomhedsopstarter peger markant opad - og har gjort det siden 2002. Lysten til at blive selvstændig er tilsyneladende blomstret, men desværre er det kun ca. 4 pct. af iværksætterne, der kan kategoriseres som vækstiværksættere. Det er langt efter de førende nationer som Sydkorea og USA, hvor tallet er to-cifret.

Bendt Bendtsen medgav da også, at Danmark på mange af parametrene i benchmarkingen mod de andre OECD lande kun klarer sig godt nok til en placering i midterfeltet, fordi de andre lande naturligvis også forbedrer sig.

Alligevel var ministeren stolt over den danske fremgang i forhold til redegørelsen fra i fjor.

De fleste skoleelever ville sikkert også få rigtig gode karakterer, hvis de selv kunne udfylde karakterbladet.

henrik.skov@jp.dk..

BRANCHENYT
Læs også