OPEC truer verden med oliepriskrig

OPEC vil ikke stiltiende acceptere at tabe markedsandele til biobrændstoffer.

Begejstringen for biobrændstoffer i de olieforbrugende lande kan betyde en priseksplosion på olie, advarer Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC).

»Vi konstaterer, at der i de olieforbrugende lande pågår en intensiv udvikling af biobrændstoffer som alternative energikilder. I takt med denne udvikling må vi nødvendigvis revurdere vores investeringsplaner,« siger OPEC's generalsekretær Abdalla El-Badri.

De 12 OPEC-lande har offentliggjort planer, der indebærer investeringer i omegnen af 725 milliarder kroner i perioden frem til 2012. Ambitionen er at øge den samlede produktionskapacitet fra 35,7 millioner tønder i døgnet i dag til 39,7 mio. tdr. i døgnet i 2010.

Irak indgår ikke i disse tal, men hvis borgerkrigen i landet ophører, og de planlagte investeringer iværksættes, vil Irak inden for få år kunne fordoble olieproduktionen til 4 mio. tdr. i døgnet.

Ifølge El-Badri, der onsdag talte på en konference i London, siger OPEC's langsigtede planer, at der skal investeres over 2,5 billioner kroner frem til 2020.

»Det siger sig selv, at hvis biobrændstofferne som følge af de investeringer, der er på vej, fører til et reduceret globalt behov for olie, kan vi ikke retfærdiggøre de planlagte investeringer, lige som udefrakommende investorer vil være mere tilbageholdende,« påpeger OPEC-generalsekretæren, der har en fortid som olieminister i Libyen.

Det eneste alternativ
I 2005 dækkede den globale produktionen af biobrændstoffer én procent af det globale brændstofforbrug til transportformål. Andelen er stigende.

I USA vokser investeringerne kraftigt efter, at præsident George W. Bush har bebudet, at 20 pct. af USA's benzinforbrug om 10 år skal være

erstattet af biobrændstoffer.

Abdalla El-Badris udtalelser kommer samme dag, som G8-landene indleder deres årlige topmøde i den tyske Østersøby Heiligendamm, og hvor klimaforandringerne står højt på dagsordenen. Umiddelbart er biobrændstofferne det eneste alternativ til de fossile brændstoffer, og derfor ventes G8-topmødet at sende signaler om, at forskningen i og produktionen af biobrændstoffer skal intensiveres.

»I OPEC befinder vi os foreløbig i iagttagerens rolle. Vi kan se, at priserne på landbrugsråvarer og fødevarer er inde i den kraftigste prisstigningsspiral i de seneste 30 år. Det kan meget vel tænkes at give bagslag, når brændstofbehovet i stigende grad kommer til at kollidere med fødevareforsyningerne. Hvis det sker samtidig med, at vi i OPEC har mindsket investeringerne, står verden i en situation, da oliepriserne vil eksplodere til højder, som vi end ikke kan forestille os i dag,« understreger OPEC's generalsekretær.

I dag koster en tønde råolie fra Nordsøen godt 70 dollars, mens råolie fra OPEC-landene handles til 66 dollars pr. tønde.

»De, der i dag investerer i produktion af biobrændstoffer, bør ikke undervurdere den bekymring, vi mærker i OPEC-landene. På den ene side får OPEC at vide, at organisationen konstant skal øge olieproduktionen for at imødekomme et voksende globalt olieforbrug. På den anden side hører de fra Washington DC og Bruxelles, at man nu vil satse på biobrændstoffer. Det stiller OPEC i en vanskelig situation,« siger senioranalytiker Julian Lee fra Centre for Global Energy Studies (CGES) i London.

Langvarig priskrig
»Hvad man ikke bør glemme, er at OPEC har investeret billioner i et produktions- og forædlingsapparat, der generelt har verdens laveste produktions- og driftsomkostninger. De, der i dag taler om, at biobrændstof prismæssigt er tæt på at kunne konkurrere med oliebaseret brændstof, overser tilsyneladende, at OPEC-landene kan producere råolie og olieprodukter til langt lavere priser end i dag og herigennem gøre ethvert biobrændstofprojekt urentabelt,« føjer han til.

OPEC-landene på Den Arabiske Halvø kan med pæn fortjeneste producere til priser på bare 10 dollars pr. tønde, og det er kun få år siden, at 20 dollars pr. tønde var en ganske acceptabel pris for OPEC. Udover en ændret investeringspolitik har OPEC også ressourcerne til at køre en langvarig priskrig imod biobrændstoffer, der indebærer, at biobrændstofferne kun kan indtage den rolle, som toneangivende regeringer ønsker, hvis de produceres og sælges med massive statstilskud.

Onsdag blev juli-leverancer af råolie fra Nordsøen på Intercontinental Exchange i London handlet til 70,40 dollars pr. tønde, mens amerikansk råolie med samme leveringstermin på New York Mercantile Exchange skiftede hænder til 65,50 dollars. På Dubai Mercantile Exchange blev råolie fra Den Persiske Golf noteret til 65,25 dollars pr. tønde, medens OPEC i Wien fastsatte den officielle gennemsnitspris til 66,18 dollars.

louiedk@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også