Renten på vej opad

RENTER Efter mødet i ECB mente analytikerne, at der kommer nye rentestigninger.

Onsdagens rentestigning på 0,25 procentpoint fra Den Europæiske Centralbank betød, at renteniveauet i eurozonen er blevet fordoblet fra 2 pct. til 4 pct. inden for de seneste 18 måneder, og investorerne er overbeviste om, at de pengepolitiske stramninger fortsætter.

I forbindelse med onsdagens ordinære rådsmøde i ECB blev det besluttet at hæve den toneangivende rente i eurozonen med et kvart point, så den landede på 4 pct. - en beslutning, der lå helt på linje med forventningerne i de finansielle markeder.

Heller ikke baggrunden for den pengepolitiske stramning kom bag på markedsdeltagerne, for styrelsesrådet i ECB er nødt til at tage inflationstruslen i den ekspanderende økonomi alvorlig, og her er et af de bedste skjold rentestigninger.

I lyset af de mange rentestigninger gennem det seneste halvandet år spekulerede investorerne på, om renteniveauet i eurozonen var ved at nå et såkaldt neutralt niveau, hvilket betyder, at det holder inflationen i skak uden at gøre ubodelig skade på væksten.

Er renten tæt på det neutrale niveau, stopper serien af stramninger måske inden længe, men investorerne havde deres tvivl, og derfor samlede interessen sig hurtigt om det efterfølgende pressemøde, der måske kunne kaste mere lys over fremtiden.

På pressekonferencen gav centralbankchef Jean-Claude Trichet udtryk for, at renteniveauet i eurozonen efter onsdagens stramning fortsat er lempeligt, og den melding efterlod ikke megen tvivl om, at yderligere rentestigninger lurer forude.

Flere stramninger på vej
Formuleringen antyder, at ECB ikke er færdig med sine pengepolitiske stramninger, og den antagelse blev underbygget, da økonomerne i centralbanken i Frankfurt hævede 2007-skønnet for inflationen i eurozonen. Derimod lod økonomerne deres estimater for 2008 være uændrede. Når det sammenholdes med Trichets udtalelser om nøje at følge inflationsudviklingen, mente investorerne at kunne læse mellem linjerne, at der kommer mindst en til rentestigning, men den kommer først til september.

Det store spørgsmål for markedsdeltagerne er selvfølgelig, hvor mange rentestigninger der endnu er i vente fra Den Europæiske Centralbank. Men i dette tilfælde har analytikerne lidt varierende opfattelser - dog synes man enige om, at der vil komme en ny stramning senere på året.

Den uændrede inflationsprognose for 2008 tages af flere som udtryk for, at rentestigningerne snart stopper, men der er også dem, som forudser en ny håndfuld renteforhøjelser, der inden for de næste 12 måneder vil sende den ledende rente i eurozonen op i nærheden af 5 pct.

De bygger deres formodninger på, at den økonomiske vækst i eurozonen skubber kraftigt på inflationen, og det samme gør de stigende energipriser, så det bliver nødvendigt at stramme renteskruen hyppigt. Endvidere hæftede de sig ved, at Trichet på pressekonferencen antydede, at en fast holdning til bekæmpelsen af inflationen er berettiget, hvilket tyder på, at ECB-chefen ikke vil ryste på hånden, hvis han ser behov for yderligere rentestigninger.

I de europæiske aktiemarkeder var onsdagens rentestigning ventet og indregnet i kurserne, men alligevel kunne investorerne ikke ryste sig fri af en smule mismod, og det tyngede niveauet på flere børser.

Dyrere at finansiere aktiekøb
Rentestigningen betyder, at det bliver dyrere at finansiere aktiekøb for lånte midler, men investorerne virkede mere bekymrede over de øgede låneomkostningers betydning for de private husholdninger. Den udsigt lagde en dæmper på interessen for en række aktier inden for detailsektoren, og i sagens natur led flere af automobilaktierne også under ECB's beslutning.

Investorerne i aktiemarkederne havde imidlertid også fået et andet problem på halsen, for med udsigten til nye rentestigninger og dermed højere effektive obligationsrenter var de bange for, at flere investorer vil finde de rentebærende papirer mere attraktive end aktier.

Euroen satte sig i forhold til dollaren efter renteannonceringen, og det blev blandt andet tilskrevet den uændrede inflationsprognose for 2008. Investorerne havde ønsket sig klare meldinger om, at rentestigninger fra ECB ville fortsætte ind i 2008, så de kunne skimte muligheden for højere forrentning af midler placeret i den fælles valuta.claus.greve@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også