Paraguay - mens vi venter på præsidenten

Med politisk dødvande inden præsident- og parlamentsvalget i 2008 og en økonomi, der mest holdes i gang af uformelt arbejde, høje jordpriser og pengeoverførsler fra paraguayanere i udlandet, befinder Paraguay sig i en udviklingsmæssig stilstand.

MARKEDET: Forberedelserne til præsident- og parlamentsvalget i april 2008 dominerer den politiske scene og lægger en dæmper på regeringens økonomiske reformer. Selvom Paraguays økonomi og statsfinanser har været i bedring, siden præsident Nicanor Duarte Frutos fra Partido Colorado (PC) blev valgt i 2003, forventes præsidenten ikke at få godkendt en forfatningsændring, der vil gøre ham i stand til at genopstille. Et opgør om hans afløser i PC må derfor forventes. Hvem det end bliver, skal vedkommende op imod den karismatiske forhenværende biskop Fernando Lugo, som har været en hovedfigur bag oppositionens nylige sociale og politiske manifestationer. Lugo har netop bekræftet sit kandidatur, og valgkampen forventes at blive tæt.

Paraguay er medlem af den regionale frihandelsaftale MERCOSUR. Landets økonomi er meget afhængig af udviklingen i Argentina og Brasilien, som er Paraguays vigtigste handelspartnere. Under Frutos' ledelse har Paraguays økonomi været i bedring med en begrænset vækst de seneste år, hvilket bl.a. skyldes de høje verdensmarkedspriser på jordbrugsprodukter. Fremgangen forventes at fortsætte med en vækst på 3,7 pct. i 2007 og 3,9 pct. i 2008.

Den fortsatte vækst vil blive understøttet af privat forbrug, der holdes oppe af de fortsat store beløb, der sendes hjem fra paraguayanere med arbejde i udlandet. Inflationen forventes de næste par år fortsat at være høj på hhv. 8,4 pct. og 9,1 pct. i 2007 og 2008. Økonomien er karakteriseret ved en stor uformel sektor, der består af bl.a. re-eksport af importerede forbrugsvarer til nabolandene, tusindvis af mikrovirksomheder og gadesælgeres aktiviteter. En stor del af befolkningen lever desuden af landbrug, ofte på et eksistensminimum. Den personlige indkomst er stagneret på 1980-niveau, men de udenlandske direkte investeringer har været stigende siden 2005, støttet af en standby aftale med IMF, der forpligter regeringen til at føre en stram finanspolitik samt til at gennemføre en række strukturreformer.

Paraguays generelt dårlige økonomiske formåen tilskrives politisk usikkerhed, korruption og manglende fremskridt med strukturreformer. Ligeledes kæmper landet med betydelig intern og ekstern gæld samt en dårlig infrastruktur.

DANSKE VIRKSOMHEDER: Danmarks eksport af varer og tjenesteydelser til Paraguay er meget begrænset. Den danske ambassade i Brasilia er kun bekendt med én dansk virksomhed, der inden for de senere år har vist konkret interesse i at investere i Paraguay. Dette har dog ikke hidtil ført til etablering i landet.

BRANCHER: Den paraguayanske økonomi er præget af forholdsvis lav diversitet. En sektor i særlig stor vækst for øjeblikket er den såkaldte ”maquila” sektor. Denne består af virksomheder, der importerer forbrugsvarer eller komponenter, som tilføres relativ lav værditilvækst og derefter reeksporteres. Det gælder f.eks. computere, hvor alle komponenterne importeres og derefter blot samles, inden de eksporteres som færdige computere.

Herudover vurderer handelsafdelingen på den danske ambassade i Brasilia følgende brancher som vækstområder:

?Telekommunikation, herunder mobiltelefoner

?Land- og kvægbrug

TAKT OG TONE: Personlige kontakter og forbindelser er meget vigtige i Paraguay. Forretningsmæssige relationer bør baseres på en personlig tilgang, f.eks. ved møder frem for kommunikation via e-mail og telefon og ved at give sig tid til small talk. I de fleste tilfælde er det en fordel at lade sig repræsentere ved en lokal kontaktperson. Møder starter ofte 10-20 minutter senere end planlagt og forhandlinger og beslutningsprocesser trækker ofte længere ud end i Danmark.

KONTORTIDER: Normale kontortider er 08 - 12 og 14.30-19.00 fra mandag til fredag, og 08 -12 om lørdagen.Kilder:Cheføkonom Jacob Warburg, Danmarks Eksportråd, Den Danske Ambassade i Brasilia, www.ambbrasilia.um.dkLæs mere på: www.eksportraadet.dk,

BRANCHENYT
Læs også