Genmab blæser på god børs-skik

Selv om biotekselskabet Genmab udadtil sværger til god selskabsledelse, har bestyrelsen i årevis tildelt sig selv hundredtusinder af lukrative aktieoptioner. Det er dog ikke alle, der finder forholdet problematisk.

side 4• Et af de største programmer om aktieoptioner og warrants i dansk erhvervsliv bliver forvaltet i klar modstrid med god ledelsesskik.

Sådan lyder vurderingen af de millioner af lukrative warrants, som bestyrelsen i biotekvirksomheden Genmab har tildelt direktionen, medarbejderne - og sig selv.

Da Nørby-udvalget i 2005 udarbejdede et sæt reviderede anbefalinger, hed det bl.a., at det »anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer«, og at hvis direktionen aflønnes med optioner, anbefales det, at »indløsningskursen er højere end markedskursen på tildelingstidspunktet.«

Begge dele strider imod Genmabs warrantsprogram.

Da antallet af warrants blev gjort op i februar, havde eksempelvis bestyrelsesformand Michael B. Widmer 95.000 warrants, der kan udnyttes frem til 2016, og med gårsdagens åbningskurs på 396,50 står han til en nettogevinst på over 23 mio. kr. for fire års bestyrelsesarbejde.

»Det er klart i strid med god ledelsesskik,« siger professor på Institut for Ledelse på Handelshøjskolen i Århus Anders Drejer.

»Jeg synes, at det værste ved denne slags optionsprogrammer er, at de risikerer at skabe et stærkt kortsigtet fokus i såvel direktion som bestyrelse,« siger professoren.

Aktionærer: OK


Professor på Handelshøjskolen i København Ken L. Bechmann har specialiseret sig i aktieoptioner, men han siger, at selv om optioner eller warrants til bestyrelsen strider imod principperne for god selskabsledelse, er han ikke ubetinget enig med udvalget i dets anbefaling.

Genmabs programmer er for eksempel godkendt af generalforsamlingen, og dermed af aktionærerne.

»Hvis man er aktionær og gerne vil have, at både bestyrelse og direktion skal have fokus på kursen, så kan jeg ikke se, hvorfor bestyrelsen ikke også kan tildeles warrants,« siger han og fortsætter:

»Det, der taler imod, er, hvis bestyrelsen skal kontrollere og overvåge direktionen på vegne af aktionærerne. Så kan der være uheldige tilfælde, hvor kontrollen går fløjten.«

Genmab oplyser selv til sine aktionærer, at selskabet løbende arbejder på at forbedre sine corporate governance-politik, og at der i bestyrelsen er nedsat et decideret corporate governance-udvalg.

Chef for Genmabs Investor Relations-afdeling, Helle Husted, siger, at selskabet har konstrueret sine warrantsprogrammer ud fra undersøgelser af, hvad tilsvarende virksomheder andre steder i verden gør.

»Vi må se på, hvad vi kan gøre for at tiltrække bestyrelsesmedlemmer, og der må vi henholde os til de undersøgelser, som bestyrelsen har lavet. Og der er altså ikke nogen her, der synes, vi har et kortsigtet fokus. Tværtimod er vi en af de virksomheder i branchen, som har den bredeste pipeline af nye produkter,« siger Helle Husted.

BRANCHENYT
Læs også