Rentefrygt giver kursfald

AKTIER Mange aktiebørser har oplevet kursfald i denne uge som følge af rentefrygten.

Stemningen på de internationale aktiemarkeder har mildt sagt taget en drejning mod det sydlige de seneste dage som følge af bekymringer over renteudviklingen, og torsdag morgen lagde børserne ud med nye kursfald. Senere kom nogle af børserne på benene igen, men usikkerheden blandt investorerne var ingenlunde væk.

Den Europæiske Centralbank valgte onsdag at hæve sin ledende rentesats med et kvart point, hvilket dog ikke kom som nogen overraskelse for investorerne, og samtidig havde de let ved at forestille sig behovet for yderligere stramninger - en udsigt, der bestemt ikke huede dem.

Torsdag besluttede Bank of England til lettelse for nogen at holde sin toneangivende rente i ro, men udspillet formåede ikke at formilde gemytterne, da mange investorer mente, at det kun var et spørgsmål om tid, inden briterne atter strammer renteskruen.

I USA er aktieinvestorerne tilsyneladende gået glip af en sommer-rentenedsættelse, og det har i sagens natur ødelagt humøret hos mange aktører og efterfølgende givet anledning til surmuleri på børserne.

Optimisterne har imidlertid trøstet sig med, at den ventede rentenedsættelse kunne komme sidst på sommeren, men efter de seneste nøgletal har de fået deres tvivl. Enhedslønomkostningerne i USA er nemlig steget mere end ventet i årets første tre måneder måske som et tegn på, at dele af arbejdsmarkedet er begyndt at bevæge sig ind i den berømte flaskehals, og en sådan situation kan let stække Federal Reserves manøvrer på rentefronten.

I Japan og Kina har rentepilene det med at pege op ad, så næsten uanset, hvor investorerne kigger hen, er der udsigt til rentestigninger eller i bedste fald uændrede satser, og forklaringen skal søges i den øgede vækst.

Adskillige økonomier rundt om i verden er i fin form, og det er ofte ensbetydende med øget velstand i de private husholdninger, hvilket gavner forbruget og dermed den økonomiske aktivitet. Ud over en stimulerende effekt på forbrugernes velbefindende har øget købekraft en tendens til at skubbe inflationen op ad, og bevægelsen forstærkes i øjeblikket af de høje energipriser.

Samtidig nærmer flere økonomier sig grænsen for deres kapacitet ofte som følge af mangel på arbejdskraft, og det kan presse lønningerne i vejret og derved forstærke det inflationære pres.

Overskud barberes
Selv om hovedparten af aktieinvestorerne helst er fri for pengepolitiske stramninger, anerkender de nødvendigheden af rentestigninger under de nuværende højkonjunkturer, og desuden er de bevidste om forhøjelsernes skadelige indflydelse på aktiebørserne.

De stigende renter gør indhug i virksomhedernes overskud, fordi deres finansielle omkostninger stiger, og samtidig har renteforhøjelserne en sløvende effekt på den økonomiske vækst, da det bliver dyrere at låne til forbrug og investeringer. Alt sammen til skade for en gunstig udvikling i aktiemarkederne, men nu er flere analytikere også blevet bange for, at stigende renter kan lægge en dæmper på aktiviteten inden for overtagelser og fusioner, der mangen en gang har virket som katalysator på børserne.

Og så er det stadig med betænkelige miner, at aktieinvestorerne følger de faldende obligationskurser, som betyder stigende effektive renter på rentebærende papirer - en udvikling, der let kan få de fastforrentede værdipapirer til at udgøre et lokkende alternativ til aktierne.

Hvornår det i givet fald skulle komme til udtryk i en søgning væk fra aktierne og over mod obligationsmarkedet, er der delte meninger om, men ifølge en analytiker kan en effektiv rente omkring 5 pct. på 10-årige papirer være en vigtig psykologisk grænse.

Risikoen for højere rentesatser i bl.a. eurozonen kan næppe være kommet bag på markedsdeltagerne. Men bekymringer har det med at dukke op på uforudsigelige tidspunkter, og i indeværende uge har der ikke skullet meget rentesnak til, før investorerne rystede på hænderne og efterfølgende kastede aktierne fra sig.

Andre har nok fundet tiden moden til at korrigere deres porteføljer oven på forårets flotte stigninger, da renteforhøjelser vil gøre det sværere for aktiemarkederne at fortsætte opturen og derved reducere chancen for kursgevinster.

claus.greve@jp.dkBRANCHENYT
Læs også