Matador i storform

Alene Gunner Rubens værdipapirer sikrede ham i 2006 et afkast på 112 mio. kr.

De rige bliver endnu rigere, og de rigtigt rige bliver rigtigt meget rigere, når de laver forretninger i en højkonjunktur. Gunner Ruben har med store investeringer i aktier og ejendomme i løbet af få år flyttet sig fra gruppen af de rigtigt rige til gruppen af Danmarks rigeste mænd.

Det meste af hans formue er placeret i selskabet Sydfyenske Invest, som han ejer alene, og ifølge det regnskab fra 2006, som netop er afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligger der nu 647 mio. kr. i pengetanken, idet egenkapitalen er blevet fem gange så stor siden 2002, hvor der var 124 mio. kr. i kassen.

Civilingeniøren har samlet sine ejendomsinvesteringer, et rederi, en slagerforretning og mange værdipapirer i selskabet, som gav et overskud før skat på 117 mio. kr., hvilket ejeren i regnskabet beskriver som meget tilfredsstillende.

Den største del af gevinsten er hentet på kursgevinster, som bragte 112 mio. kr. hjem til den sky forretningsmand, der ejer værdipapirer for 972 mio. kr., og fordi Gunner Ruben ikke tror på ligeså store kurshop i 2007 forventer han ikke et resultat i samme størrelsesorden igen.

»Koncernen forventer at et mere moderat afkast på aktier og investeringsejendomme i det kommende år, bl.a. som følge af stigning i finansieringsrenten,« står der i regnskabet. Rigmandens ejendomsportefølje, der er bogført forsigtigt til 406 mio. kr., indbragte ham 10 mio. kr. i 2006, og det er her, at han investerer allerflest penge i øjeblikket. Sidste år købte han således nye investeringsejendomme i Danmark og Tyskland for 157 mio. kr.

Mindre gevinster
Blandt de mindre gevinster på Gunner Rubens mange aktiviteteter er blandt andet kursregulering af lån i schweizerfranc, som i 2006 indbragte danskeren 13 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. i 2005.

Endelig indbragte rederiet, der oprindelig var hovedaktiviteten i Sydfyenske, 16 mio. kr. i ledelsesberetningen forklarer direktør Niels Peter Nielsen, at den positive udvikling i fragtraterne og et skibssalg er den væsentligste årsag til overskuddet.

thomas.svaneborg@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også