»… og i øvrigt forstår du ingenting.«

»Det er jo ikke sådan, at Nørby-udvalgets anbefalinger er lov,« siger bestyrelsesmedlem i Genmab, advokat Karsten Havkrog Pedersen.

• Genmab arbejder løbende på forbedre sin corporate governance retningslinier og -politik, og derfor har bestyrelsen nedsat et særligt corporate governance-udvalg med de to danske bestyrelsesmedlemmer, advokat Karsten Havkrog Pedersen fra advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen, og Lundbeck-direktør Anders Gersel Pedersen.

Karsten Havkrog Pedersen beskriver Genmab som en advokat med »grundigt kendskab til forskellige forhold inden for dansk selskabsret og corporate governance«.

Da antallet af warrants i Genmab blev gjort op i februar, havde Karsten Havkrog Pedersen 47.500 warrants, der kunne udnyttes til en samlet købspris på godt syv mio. kr. Med gårsdagens åbningskurs på 396,50 svarer det til, at de samme aktier vil kunne sælges for 18,8 mio. kr.

Morgenavisen Jyllands-Posten ringede til ham og spurgte, om han ikke var klar over, at warrants til bestyrelsen strider imod Nørby-udvalgets anbefalinger:

»Nej, det er det ikke. Der er ikke foretaget noget, der er i strid med… men jeg synes, du skulle tale med investorafdelingen hos Genmab. Jeg kender godt jeres kampagne, og hvad I skriver, og det er ikke rigtigt. Men det er der ikke noget at gøre ved.«

Skal jeg læse op af det?

»Nej, jeg har læst det. Det er forkert, det I skriver.«

Jeg tænker på anbefalingerne fra Nørby-udvalget.

»Jamen, vi har ikke begået noget, der er i strid med Nørby-udvalgets anbefalinger, desværre.«

(Citerer anbefalinger, red.) Det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer!

»Ja, men det er jo ikke sådan, at Nørby-udvalgets anbefalinger er lov. Og det er jo det, I journalister generelt ikke kan. I gør det til en lov, man ikke kan fravige. Det er jo ikke rigtigt. Og hele jeres fundament for jeres kritik er forkert. Men det kan vi ikke diskutere, for I vil ikke fravige det. I vil ikke gøre det, og I vil ikke forstå. Indledningen til Nørby-udvalget, den læser I aldrig.«

Godkendt af alle
Men…

»Nej, jeg må henvise til Genmabs investorafdeling, for jeg kender udmærket jeres vinkel, og jeg læser også, hvad I skriver. Det er forkert, og I har en kampagne kørende, som er forkert. Det har I jeres motiver til, og that's it. Men vi har ikke begået noget, der er i strid med hverken Nørby-udvalget, loven eller andet. Og i øvrigt er det godkendt af alle aktionærerne enstemmigt på flere generalforsamlinger. Det nævner I heller ikke. Det er så selektivt, det I laver. Det er skævt.«

Så du vil ikke forholde dig til det her?

»Nej, det siger jeg ikke. Jeg forholder mig nøjagtigt til det: Det, I skriver, er forkert. Det er formentlig bevidst forkert, men det er i hvert fald, fordi I er uvidende om, hvad reglerne går ud på. I nævner ikke, at det er godkendt af alle aktionærerne enstemmigt på indtil flere generalforsamlinger. Så hvad er problemet?«

Men du må lige fortælle mig, hvad…

»Nej, jeg må ikke. Ved du hvad. Din bemærkning er hele tiden: det kan jeg ikke forstå. Det må du forklare mig. Men jeg kan ikke forklare dig det. Jeg ved, jeg ikke kan forklare dig det. For du vil ikke forstå det, eller du kan ikke forstå det. Så enkelt er det.«

Jamen, du har ikke fortalt mig, hvad der er forkert endnu!

»Der er da ikke noget, der er forkert.«

Du siger, at vi skriver noget forkert.

»Ja. Det er hele den kritik af Genmab, der er forkert.«

Ligesom klienten
Hvorfor er den det?

»Jamen… Der kan du se! Jeg havde en klient engang. Det var sådan set meget skægt. På et tidspunkt var der noget, jeg forklarede. Så sagde han: Det forstår jeg ikke. Så forklarede jeg det igen. Men det forstod han ikke. Det gentog sig så i tiden derefter, og så opdagede jeg, at der var et mønster i det. Det var nemlig hver gang, jeg sagde, at han ikke havde ret. Sådan agerer journalister også.«

Men du siger altså, at warrants til bestyrelsesmedlemmer er fuldstændig i tråd med Nørby-udvalgets anbefalinger?»

Nej, det siger jeg ikke. For du kan heller ikke høre. Jeg siger, at det Genmab har gjort, er i overensstemmelse med det hele.«

Jamen, nu diskuterer vi bare..

»Nej, vi diskuterer ikke. Nu må jeg henvise dig til at tale med investorafdelingen. Jeg har svaret dig, at der er ikke noget at kritisere. Det er i overensstemmelse med alle regler, og sådan er det. Det er du ikke enig i. Du stiller dig bare an, og det kan du ikke forstå, og så er der vel bare for mig at sige: Jamen, så tal med investorafdelingen.«

Jamen OK, hvis det er dit synspunkt, så må jeg jo gøre det.

»Fint. Jeg har svaret dig præcist. Og hvis du skriver noget andet i avisen, så kommer jeg efter dig.«

jesper.hoberg@jp.dk

læs mere: www.corporategovernance.dk

Anbefalingen
•Uddrag fra Nørby-udvalgets justerede anbefalinger til god selskabsledelse af 17. maj 2005:

»Det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer, men evt. med bonusprogrammer og aktier til markedskurs, og at det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om incitamentsordninger for bestyrelsen.

Hvis direktionen aflønnes med aktie- eller tegningsoptioner, anbefales det, at programmerne gøres revolverende (dvs. optionerne tildeles og udløber over en årrække), og at indløsningskursen er højere end markedskursen på tildelingstidspunktet.«

Vedtægten
•Genmab er decideret juridisk forpligtet til at bryde principperne for god selskabsledelse. I selskabets vedtægter hedder det nemlig, at selskabets topchef, Lisa Drakeman, skal være medlem af bestyrelsen, så længe hun er administrerende direktør.

Nørby-udvalget anbefaler ellers, at der er vandtætte skotter mellem direktion og bestyrelse, og at intet direktionsmedlem indgår i selskabets bestyrelse.

BRANCHENYT
Læs også