Kort nyt fra EU

Crash test dummies Kommissionen har indledt en dybdegående undersøgelse af en transaktion, hvor det britiske investeringsselskab HgCapital ønsker at overtage den amerikanske virksomhed Denton.

Den planlagte transaktion var oprindeligt anmeldelsespligtig i flere forskellige medlemslande, men på anmodning af HgCapital bliver denne behandlet af Kommissionen i stedet.

HgCapital ejer i forvejen virksomheden FTSS. FTSS og Denton er verdens to største producenter af såkaldte antropomorfe testredskaber. Disse er bedre kendt under navnet ”crash test dummies” eller ”crash test dukker”, som er de dukker, der anvendes i forbindelse med sikkerhedstests af biler.

Transaktionen medfører derfor, at de to største producenter af dukkerne nu har samme ejer, og Kommissionen skal tage stilling til, om dette kommer til at påvirke konkurrencen på markedet for sådanne dukker i så negativ grad, at transaktionen ikke kan tillades, eller eventuelt at der skal knyttes betingelser til en sådan tilladelse.

Kommissionen har nu gennemført sin Fase I-undersøgelse og har meddelt, at den finder det nødvendigt at undersøge transaktionens virkninger helt til bunds, hvorfor der indledes en såkaldt Fase II-undersøgelse.

Kommissionen oplyser således, at markedet for ”crash test dummies” i forvejen er karakteriseret ved at være meget koncentreret, og FTSS og Denton har tilsammen langt hovedparten af salget på verdensmarkedet.Bildæk-fusion godkendt
• Kommissionen har godkendt en transaktion, hvor den kendte dækproducent Bridgestone overtager det amerikanske selskab Bandag.

Bandag er en af de store sælgere af udstyr til vulkanisering af dæk. Vulkanisering er en proces, hvorved man forlænger nedslidte dæks levetid ved at påsvejse et nyt lag gummi på bildækket og derved retablere slidbanen.

Ud over salg af udstyret har Bandag også en lang række franchisetagere, der udbyder vulkaniserings-service.

Med opkøbet af Bandag er det Bridgestones hensigt at kunne udbyde et samlet og endnu bedre produkt til kunderne.

Dette er i sig selv selvfølgelig positivt, men Kommissionen har også vurderet, hvorvidt transaktionen kunne indeholde negative følger for konkurrencen.

Kommissionen konstaterede i den forbindelse, at der var nogle begrænsede overlap i parternes vulkaniseringsaktiviteter. Kommissionen vurderede imidlertid, at den fusionerede virksomhed fortsat vil møde kvalificeret konkurrence fra de tre store aktører, Michelin, Goodyear og Kraiburg, og godkendte derfor fusionen.

Mistanke om kartel
• Kommissionen har i den seneste tid offentliggjort, at den i en række sager har udsendt ”anklageskrifter” til virksomheder, der er under mistanke for kartelvirksomhed.

Der er nu kommet endnu en sådan offentliggørelse, idet Kommissionen oplyser, at den har udsendt anklageskrifter til en række virksomheder, som er aktive i paraffin-industrien.

Paraffin anvendes hovedsageligt i produktionen af stearinlys.

De pågældende virksomheder har nu mulighed for at svare på Kommissionens anklager , hvorefter Kommissionen vil træffe endelig afgørelse i sagerne.

Endnu en rejse-sag
• For nylig nævntes i dette forum, at Kommissionen har behandlet en række fusionssager, der relaterer sig til rejsebranchen. En af sagerne var fortsat under behandling, men Kommissionen har nu også godkendt den transaktion.

Transaktionen indebærer, at den tyske TUI koncern overtager det engelske rejseselskab First Choice.

Kommissionens undersøgelser viste, at transaktionen ville give anledning til konkurrencemæssige problemer i Irland, og for at imødegå de bekymringer, som Kommissionen havde i den forbindelse, tilbød TUI frasalg af visse irske aktiviteter, således at parternes markedsposition ikke ville blive så stærk i Irland, som det ellers ville være tilfældet.

Kommissionen godkendte herefter transaktionen.Jyllands-Posten bringer i samarbejde med advokatvirksomheden Kromann Reumert nyhedsstof om EU-lovgivning og domstolsafgørelser af særlig interesse for danske virksomheder.

BRANCHENYT
Læs også