Alle 19 blev frifundet i Swissair-sag

LUFTFART Ingen skyldige i den største sag om økonomisk kriminalitet i schweizisk historie .

• Den 2. oktober 2001 krakkede luftfartsselskabet Swissair og efterlod schweizernes selvfølelse og nationale selvforståelse med dybe sår, der endnu ikke er lægt.

Utallige avisartikler, 4.200 ringbind, syv bøger, et teaterstykke, en spillefilm og adskillige tv-dokumentar programmer senere har retten i Bülach, en snes kilometer nordøst for Zürich, pure frifundet samtlige 19 tiltalte i sagen om Swissairs kollaps.

Dermed har den største retssag om økonomisk kriminalitet i schweizisk historie fundet sin foreløbige afslutning, men dramaet om Swissairs endeligt ruller videre.

Swissair blev både det første og det største offer for den krise, der lammede den internationale luftfartsindustri efter terrorangrebene den 11. september 2001, og at luftfartsselskabet, der i mange år var kendt som ”den flyvende bank”, havde så lidt modstandskraft, var for mange schweizere helt uforståeligt.

Massiv gæld
Da Swissairs fly den 2. oktober 2001 fik ordre til at blive på jorden, havde koncernen SAirGroup en gæld på 17 milliarder schweizerfrancs (77 mia. kr.). I dag er fordringerne oppe i 28,1 mia. sfr. (127 mia. kr.).

Fem år og tre måneder senere begyndte retsopgøret med de 19, der ifølge bagmandspolitiet i Schweiz havde ansvaret for Swissairs kollaps. Blandt de 19 er de to sidste koncernchefer for Swissair, Philippe Bruggisser og Mario Conti, kaldet ”Super Mario”, der tiltaltes for »tilsidesættelse af ledelsesforpligtelse, dokumentfalsk, favorisering af kreditorer og lemfældig omgang med betroede midler«.

Sagen sluttede i februar i år, og nu er dommen kommet.

Alle 19 frikendes på samtlige anklagepunkter i, hvilket er er enorm bet for anklagemyndigheden i Schweiz.

»Retten har ikke skulle tage stilling til Swissairs historie eller finde frem til, hvorfor selskabet gik ned. Retten har alene skulle tage stilling til de enkelte anklagepunkter og afgøre, om bevismaterialet ud over enhver rimelig tvivl kan bære en domfældelse, og det kan det ikke,« siger retsformand Andreas Fischer.

God tro
Sagsakterne fylder 4.200 ringbind, men selv i dette righoldige materiale er der altså ikke fundet beviser af tilstrækkelig vægt.

»Virksomhedsledelser træffer mange beslutninger. Nogle af disse kan vise sig at være forkerte. I sjældne tilfælde kan de vise sig fatale. Det gør dem imidlertid ikke kriminelle. Som jeg umiddelbart læser dommen, er der truffet mange beslutninger i Swissair, der har været mindre heldige, men ingen er dem er truffet i ond tro,« siger juraprofessor Daniel Jositsch til schweizisk tv.

Anklagemyndighedens arbejde med at overbevise domstolen i Bülach er blevet besværliggjort af det forhold, at mange af de 19 tiltalte har nægtet at udtale sig med henvisning til, at den økonomiske oprydning efter Swissairs kollaps langt fra er afsluttet, og at de risikerer at blive inddraget i de erstatningssager, der har afventet straffesagen.

Dommen i Bülach kan appelleres, men professor Jositsch og andre eksperter tvivler på, at det vil ske.

Biografsucces
Tilbage står den økonomisk oprydning samt de mange ubesvarede spørgsmål om, hvorfor Schweiz' nationale stolthed kunne ende som et luftfartsselskab fra en bananrepublik, der den 2. oktober 2001 end ikke kunne betale for en enkelt dunk brændstof.

Syv bøger er det foreløbig blevet til i forsøgene på at finde svarene.

Selve dramaet er udpenslet i spillefilmen ”Grounding - Die letzten Tage der Swissair”, der er blandt de største biografsucceser nogensinde i Schweiz.

Interessen til trods svæver mange svar fremdeles i vinden.

Alliancen
I dag er den globale luftfartsindustri koncentreret om tre alliancer:

?Star Alliance med Lufthansa, United Airlines og Singapore Airlines som krumtapper.

?One World med British Airways, American Airlines og Cathay Pacific som bannerførere.

?SkyTeam med bl.a. Air France-KLM, Continental Airlines, Delta Airlines og Northwest Airlines.

I 1997 lancerede Swissair imidlertid under ledelse af Philippe Bruggisser Hunter-projektet, der med Swissair som centrum skulle udvikle sig til en fjerde global luftfartsalliance.

Analytikere udtrykte stilfærdig undren over, at et luftfartsselskab med base i et land uden for den Europæiske Union og uden for interne luftfartsaftaler i EU turde satse så stort. Forundringen blev ikke mindre af, at Swissairs knudepunkt var Zürich, der med sine 375.000 indbyggere ikke just kan kaldes en storby. Selv når man medtager forstæderne og medregner de globale virksomheder og finansinstitutioner, der opererer i Zürich, er det næppe en by, der kan bære en global luftfartsgigant.

Philippe Bruggisser måtte da også konstatere, at der ikke var mange ledige partnere tilbage på markedet.

Swissair endte i en alliance med belgiske Sabena, franske Air Liberté og Air Littoral, italienske Volare, polske LOT, TAP Portugal, Turkish Airlines og andre mindre luftfartsselskaber.

Ingen kritik
Eventyret kostede Swissair milliarder af schweizerfrancs, der bev postet i de skrantende alliancepartnere, uden at schweizerne havde reel mulighed for at styre udviklingen i de enkelte selskaber.

Under retsopgøret er det kommet frem, at al kritik i Schweiz blev dysset ned.

En analytiker i storbanken Credit Suisse gravede sig ned i regnskaberne for Swissair og selskabets alliancepartnere og konstaterede, at Swissairs økonomiske forpligtelser potentielt var langt større end hidtil antaget. Aldrig så snart var analysen offentliggjort, førend Credit Suisse kaldte den tilbage og fyrede analytikeren.

Credit Suisses koncernchef sad i Swissairs bestyrelse, og det er i Schweiz efterhånden en sandhed, at han greb ind mod en retvisende analyse. Håndgribelige beviser herfor synes ikke at eksistere, men myter har det med at skabe ”sandheder”.

I begyndelsen af 2001 blev Philippe Bruggisser fyret og erstattet af Mario Conti, der straks gik i gang med at frasælge aktiver og mindske de økonomiske forpligtelser.

Det var imidlertid for sent.

Lufthansa
Nådestødet kom, da terroristerne den 11. september 2001 smadrede ind i World Trade Center og Pentagon. Stoppet for trafikken over Nordatlanten knækkede Swissair, der trak adskillige af sine alliancepartnere med sig i faldet med Sabena som den mest prominente.

?En kapitalindsprøjtning på 2,1 mia. sfr. (9,5 mia. kr.) fra den schweiziske regering skulle rekonstruere Swissair under datterselskabet Crossair. De schweiziske kantoner, de store banker og virksomheder tog del i rekonstruktionen.

?Under navnet Swiss International Air Lines lykkedes det i 2002 at få stablet et luftfartsselskab på benene som en stærkt reduceret version af Swissair.

Anstrengelserne til trods tabte Swiss i 2002 én mia. sfr. (4,5 mia. kr.).

? I foråret 2003 kom den første føler fra tyske Lufthansa, der imidlertid fik en kurv, da Swiss i stedet vendte sig mod British Airways og One World-alliancen. Året endte med et minus på 276 mio. sfr. (1,25 mia. kr.).

? I foråret 2004 forsøgte Lufthansa atter at få Swiss i tale, men med de første sorte tal på bundlinien i juli kvartal afviste Swiss igen de tyske tilnærmelser. Året endte imidlertid med et minus på 140 mio. sfr. (633 mio. kr.).

?I februar 2005 (ved præsentationen af 2004-resultatet) erkendte Swiss, at der var behov for en kapitaltilførsel på 300 mio. sfr. (1,35 mia. kr.).

?Den 13. marts 2005 var det slut. Lufthansa aftalte at købe Swiss, og den 22. marts godkendte Lufthansas bestyrelse, den schweiziske regering og Swiss' bestyrelse handelen.

?Swiss kom ud af regnskabsåret 2006 med et overskud på 263 mio. sfr. (1,19 mia. kr.), og har i dag en flåde på 80 fly og 6600 fuldtidsansatte.

Men smerten fra den 2. oktober 2001 er intakt.

louiedk@jp.dk? www.groundingfilm.ch

? www.swiss.ch

SWISSAIR
1931: Swissair grundlagt efter fusion mellem flyselskaberne Balair og Ad Astro Aero.

1979: Det regionale luftfartselskab Crossair grundlægges. Selskabet bliver Swissairs datterselskab i 1991.

1995/96: Fusionsplaner mellem Lufthansa og Swissair falder til jorden. Swiss grupperer sig med Delta Airlines og Singapore Airlines, men forbliver selvstændig.

2001: Efter 70 år går Swissair konkurs den 2. oktober med en samlet gæld på 72 mia.schweizerfranc.

2005: Lufthansa og Swissair bliver endelig enige om en fusion

BRANCHENYT
Læs også