7 skarpe til Søren Fibiger Olesen

Hvad betyder ordet solidaritet for dig? Det betyder, at man tager hånd om den svage. At fællesskabet er nødt til at agere på baggrund af den svage, ikke den stærke.

Det svarer for mig til den klassiske forståelse af, hvad næstekærlighed er. At man tager hånd om dén, der ikke har de samme ressourcer og de samme muligheder, som man selv har.

Set over de seneste hundrede år, tror du så, at vilkårene for lønmodtagerne ville have været ligeså gode i dag, hvis alle havde gjort det på jeres måde - udelukkende med forhandling i stedet for strejke?

Jeg tror da, at vi ville sidde med ligeså gode vilkår i dag, men det kan da godt være, at vejen ville have været lidt hårdere at komme igennem, og at det ikke var gået helt så hurtigt som ved hjælp af strejkerne. Jeg er da klart bevidst om, at hvis man virkelig rammer en arbejdsgiver på hans levebrød gennem en strejke, så bliver han måske lidt mere forhandlingsvillig. Men det er et valg, vi har truffet ikke at kunne strejke, og der er fordele ved ikke at strejke.

Er arbejdsgiveren mere en samarbejdspartner end modpart for jer i en forhandlingssituation?

Arbejdsgiverne er en forudsætning for lønmodtagerne, og lønmodtagerne er en forudsætning for arbejdsgiverne. Jeg ser ikke arbejdsgiverne som en instans, der har modstridende interesser i forhold til lønmodtagerne. Vi har en lang række fælles interesser, og derfor skal man se hinanden som medspillere i stedet for modspillere. Men den dag, vi sidder og forhandler, er vi selvfølgelig modparter. Men stadig modparter, som er hinandens forudsætninger.

Hvad laver du om 10 år?

Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror ikke, at jeg er hos Kristelig Fagbevægelse. Der er brug for nye kræfter kontinuerligt. Jeg tror stadig, at jeg brænder for sagen, men hvis vi skal følge med, så skal vi til stadighed udvikle os og være innovative. Jeg ser ikke mig selv som stående i spidsen for det som næsten 60-årig.Hvor meget tjener du som landsformand for Kristelig Fagbevægelse?

Jeg tjener lige over 70.000 kr. om måneden inkl. pension. Det er en god løn, men i forhold til ansvaret som formand for en stor organisation og den arbejdsindsats, der forventes, så synes jeg, at det er en rimelig og god betaling.

Hvor meget arbejder du egentligt?

Det er meget svingende, men det er mere end 37 timer om ugen. Det er dog ikke 70. Jeg synes, jeg er ret god til mentalt at stemple ud. Følelsen af hele tiden at skulle være klar til at være på og opdateret giver nok et større pres end antallet af arbejdstimer.

Hvad får du fritiden til at gå med?

Jeg bor tæt på Lillebælt og har en lille hyggelig motorbåd, som jeg tøffer rundt i. Og så kan jeg godt lide at være gør det selv-mand. Jeg elsker også at fotografere i naturen. Det var derfor, jeg i sin tid uddannede mig til fotohandler."

BRANCHENYT
Læs også