Flere med SAS

FLYTRAFIK Passagertrafikken i SAS Gruppen steg 1,7 pct. i maj sammenlignet med samme måned sidste år, oplyser SAS.

Passagertrafikken er opgjort på basis af Revenue Passenger Kilometers (RPK), som er tallet af passagerer multipliceret med den fløjne strækning i km.

Den samlede kapacitetsudnyttelse i SAS-gruppen, load factoren - kabinefaktoren, der viser udnyttelsen af den indsatte kapacitet, faldt 2,4 pct. point sammenlignet med maj sidste år til 69,4.

SAS Gruppen transporterede i maj 3,7 mio. passagerer - en stigning på 3,9 pct.

Yield'en - der er et udtryk for indtjeningen pr. passager i forhold til den fløjne strækning - for gruppens største enhed, Scandinavian Airlines, steg 12,9 pct. i april.

Samtidig venter SAS en positiv yield i maj i forhold til sidste år, men "lidt" lavere end april, skriver SAS.

Det samlede marked fortsætter med at vokse og yieldmiljøet er favorabelt.

Der er stadig usikkerhed om styrken i såvel den fremtidige vækst som i konkurrencesituationen og udviklingen

i jetbrændstofpriserne, skriver SAS.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også