Menneske og kulørte blade

Jeg bliver nødt til at komme med en tilståelse, før jeg går videre i anmeldelsen. Jeg læser kun få kulørte blade, og det er meget få personbeskrivelser i disse blade, som interesserer mig. Jeg ved godt, at tendensen er klar. Erhvervsstoffet bliver mere og mere personfikseret.

MENNESKE OG LEDER - BLIV DEN, DU ER

Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby

460 kr.

Børsens Forlag

Hyggeværdi:

[x] [x] [x] [x]

Praktisk værdi:

[x] [x] [x] [x] [x]

Det kan bestemt godt være berettiget at se på personerne bag hændelserne, men når behandlingen ikke er baseret på kritisk journalistik, så bliver det uinteressant. Det vil jeg vende tilbage til.

*

Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby har skrevet en menneskeklog bog, ”Menneske & Leder”. Det er et vigtigt emne, forfatterne tager fat i. De skaber et grundlag for eftertænksomhed med en række diskussioner af det at være menneske og leder. Det gør de på en lettilgængelig måde, selv om vi skal rundt i psykologien og filosofien. Når Ole Fogh Kirkeby er medforfatter, undgår man naturligvis ikke den klassiske græske tradition inden for filosofien, og selv om sværhedsgraden stiger i nogle kapitler, er bogen langt lettere tilgængelig end hans tidligere ledelsesværker. Det kan skyldes medforfatteren. Det er positivt, ulempen er til gengæld også tydelig - et ikke ensartet sprog igennem bogen. Bogen er delt op i to dele en med teori og en anden med personbeskrivelser.

*

For at slutte af med det positive kaster jeg mig først over del to. Forfatterne har fået en række topledere - de fremstår alle sympatiske - til at fortælle om deres eget liv som leder og som menneske. Målet er naturligvis at levendegøre bogen, men min oplevelse er noget andet, og hvis jeg ikke skulle have anmeldt bogen, var ”Del 2” knap nok blevet skimmet. For den nysgerrige (med interesse i de kulørte blade) kan der være noget at hente, men fagligt set så indeholder ”Del 2” intet.

Toplederne får i ”Del 2” frit slag til at fortælle og kvitterer med at sige en masse rigtige ord, men alligevel ender det med at blive tamt og uinteressant - næsten som en floskelgenerator. De får plads til at fortælle om deres krops pleje, deres meget lille søvnbehov og en karriere, som er kommet ”rundt i alle hjørner” henholdsvis er ”lært på den hårde måde”. Det er snik snak.

Så er der de bemærkninger, som kan betegnes som egen lommefilosofi. F. eks. kan man udokumenteret få lov til at sige, at det er inden for den offentlige sektor, meget af den ledelsesmæssige fornyelse sker, og at ledelse af en kommune er andet og mere end at være leder i en privat virksomhed. Andet ja - men hvor kommer mere fra, og hvad menes der? Intet svar - bemærkningen får bare lov at hænge.

Det er ikke første bog, jeg anmelder, hvor man tager eksempler på succesrig ledelse ind i bogen for at gøre bogen spændende. Endnu mangler jeg at opleve, at det bliver til andet end pænhed.

*

”Del 1” er i modsætning til ”Del 2” dybt interessant og vigtig. Forfatternes mål er at sikre, at den menneskelige dimension får en mere central plads i ledernes liv. Det er der god grund til, men hvordan kan en bog om emnet blive til andet end god vilje. Det lykkes forfatterne ganske godt ved ofte at tage udgangspunkt i den filosofiske tradition. Jeg vil blot citere et lille afsnit, hvor grundlaget er visdom, så kan man fornemme, hvad man får, når man forhåbentligt grådigt spiser siderne:

»Den, der søger et liv, som han selv er herre over, kan kun finde det i form af visdom. Visdom forener teori og praksis. Den er handlekraftens hemmelighed. Den handlekraft, der ikke kun skyldes chancer, gunstige lejligheder, pres og nødtvungne reaktioner, men som bliver stærkere i sin grundvold, hver gang man udøver den.«

Her til sidst drejer det sig om bogens væsentligste metode. Fra forskellige tilgange til, hvad det vil sige at forstå ”Lederen som menneske”, kommer forfatterne til dialogformen protreptik. Det er en metode, hvor coaching-begrebet udvides, således det også får en filosofisk tilgang. Det lyder sværere, end det er, og hvis man vil forstå mere om ledelse og menneske, giver bogen megen god inspiration.

BRANCHENYT
Læs også