127.012.000

Det er et tal, der nok er værd at bide mærke i. For så meget kostede de første tre måneder af aviskrigen de islandske investorer bag den gratis Nyhedsavisen.

Sidste uge fik vi for første gang en klar melding om omfanget af tabene. Før har vi nok kunnet gisne, men nu ved vi det med sikkerhed: Prisen for hvert dagligt skud i aviskrigen ligger på den blærede side af 1,5 mio. kr.

Så frem med lommeregneren: Siden nytår er Nyhedsavisen udkommet cirka 135 gange, hvilket må betyde, at investorerne allerede har kastet yderligere over 200 mio. kr. efter projektet.

Ifølge årsregnskabet ligger der totalt 406 mio. kr. i den fond, som finansierer det islandske eventyr. Det betyder, at der alt andet lige vil være penge tilbage til endnu godt 50 udgivelser, altså frem til engang først på efteråret.

Og hvad så? Ja, enten har islændingene forregnet sig alvorligt, eller også har de flere penge i baghånden.

Chefredaktør David Trads antydede tilsyneladende på en aviskongres i den forløbne uge, at der er yderligere ammunition på vej fra Island. På kongressen talte han - ifølge flere tilstedeværende - om et samlet budget på mellem 750 mio. kr. og 1,5 mia. kr. frem til 2010.

Det lyder som mindstemålet af de investeringer, der bliver nødvendige, hvis islændingene virkelig vil kæmpe krigen til bunds.

*

Hvor langt er de så nået her otte måneder efter lanceringen?

Karakterne for det kunstneriske indtryk må andre uddele, men hvis vi kigger på de tørre tal, må det siges, at avisen har gjort det pænt, men langt fra prangende.

Sidste uges læsertal for maj viste 391.000 læsere, hvilket var et stort spring fremad i forhold til april - og det på et tidspunkt, da alle konkurrenterne enten stod stille eller gik tilbage.

Det giver udfordreren nyt håb, men den er altså fortsat kun den fjerdestørste gratisavis i kongeriget. Og nok var stigningen i læsertallet stor, men det var i forhold til meget svage tal for april. Hvis man i stedet måler i forhold til marts, er læsningen af Nyhedsavisen steget med godt 10 pct. på to måneder. Bestemt en nydelig fremgang, men går det hurtigt nok til at retfærdiggøre gigant-investeringerne?

*

Formålet med at udgive Nyhedsavisen er jo ikke, som man næsten kunne forledes til at tro, en stærk drift hos vort nordatlantiske broderfolk til at yde public service til de danske avislæsere og annoncekøbere.

Målet er naturligt nok »at tjene en masse penge,« som David Trads ifølge the Guardian's udsendte kunne fortælle sidste uges aviskongres.

Det er bare ikke helt nemt at se for sig, hvordan det skal foregå i praksis.

Traffikavisen MetroXpress - Danmarks p.t. største avis - har således de seneste par år præsteret pæne tocifrede marginaler og en indtjening på omkring 25 mio. kr. om året.

Selv hvis vi helt hypotetisk forestillede os, at Nyhedsavisen en dag ad åre kunne generere et tilsvarende overskud, så ville tilbagebetalings-horisonten på islændingenes enorme investering nemt ligge på mellem 25 og 50 år.

Så kan man da i sandhed tale om en strategisk satsning.

poul.funder@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også