Erfaren BOXER klar til kamp i Danmark

Svenske Boxer er en af favoritterne til rollen som gatekeeper på det digitale tv-net i Danmark. Men på hjemmebanen i Sverige er det statslige selskab under hård beskydning og mister formentlig snart sin monopolstilling.

Når Danmark senere på året vælger en såkaldt gatekeeper til sit nye digitale jordbaserede tv-net, er svenske Boxer blandt de klare favoritter til at overtage styringen af nettet.

Selskabet kommer med en mangeårig erfaring fra opbygningen af et tilsvarende net i Sverige, hvor der i dag er 700.000 abonnenter.

I det danske udbud prioriteres det meget højt, at den gatekeeper, der skal opbygge og styre nettet, bliver uafhængig af branchens dominerende aktører.

Den beskrivelse passer fint på Boxer, som også synes at have masser af mod på digitalt tv i Danmark.

»Vi mener godt, at man kan lave en fornuftig forretning på dette grundlag,« siger Boxers danske direktør Steen Ulf Jensen om hovedlinjerne i det udbud, der blev fastlagt i et bredt politisk forlig tidligere på ugen. Gatekeeperen forventes endeligt udpeget i en såkaldt skønhedskonkurrence senere på året.

Betingelserne passer på Boxer
Udover Boxer, der er majoritetsejet af den svenske stat, er der også kommet andre internationale spillere på banen, blandt andet norske Telenor. Men rundt omkring i den danske tv-branche vurderes det, at de foreløbige udbudsbetingelser i høj grad passer på det svenske selskab.

»Man siger til Boxer: Kom her ned og bliv gatekeeper i Danmark. Det er egentlig den invitation, man laver fra de danske politikeres side,« siger Ole Simonsen, adm. direktør for TeliaStofa.

Kabel-tv udbyderen, der er ejet af det svenske teleselskab TeliaSonera, går selv i overvejelser om at byde ind på gatekeeper-rollen, siger Ole Simonsen.

»Vi er interesserede i at byde på det jordbaserede sendenet, hvis der kan laves en fornuftig business case på det.«

Presset i Sverige
Mens Boxer altså ligger godt til i Danmark, er selskabet under pres i Sverige, hvor regeringen nu gør sig klar til at introducere konkurrence på den digitale platform.

Det skyldes blandt andet kritik fra EU-Kommissionen af Boxers monopolstilling.

»Den svenske regering kommer til at indføre et nyt system. Man åbner nu op, så Boxer ikke længere får monopol på det digitale net,« siger Martin Jönsson, medieanalytiker hos Svenska Dagbladet i Stockholm.

I Sverige begyndte man at opbygge det digitale net allerede før årtusindskiftet, og her har processen været til tider ganske kaotisk. Der har således aldrig været gennemført et egentligt udbud af gatekeeper-funktionen, hvilket er et af kritikpunkterne fra EU's side.

»Der har nok manglet en struktureret proces i Sverige. Forløbet i Danmark har været langt mere velstruktureret,« vurderer Steen Ulf Jensen fra Boxer.

Det er derfor ikke umiddelbart sandsynligt, at Danmark kommer til at stå over for problemer, som minder om de svenske.

»Det har hele tiden været udgangspunktet for den politiske aftale, at det skulle være udbud til én gatekeeper,« siger Jesper Hermansen, afdelingschef i Kulturministeriet. »Det er et spørgsmål om at være nogenlunde tryg ved, at der samlet set også er en god business case,« siger han.

For at gøre udbuddet økonomisk attraktivt vil gatekeeperen således få en 12-årig tilladelse til at drive nettet.

Den endelige overgang til det digitale jordbaserede tv-net sker i efteråret 2009, når der slukkes for det analoge signal. Slukningen berører kun direkte de ca. 18 pct. af de danske husstande, der modtager tv gennem for eksempel en tag- eller stue-antenne.

Øget platforms-konkurrence
Det digitale net vil skabe yderligere konkurrence i et tv-distributions marked, som ellers er ganske fastlåst.

»Vi har i dag et stort tilbud på satellit og kabel, men nu kommer der en tredje stor spiller, som kan byde ind i konkurrencen,« siger Jesper Hermansen fra Kulturministeriet.

Frands Mortensen, professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, påpeger, at det nye net måske kan ændre på en situation, hvor forbrugeren i dag er tvunget til at købe tv-kanaler i store pakker.

»Det indgår som et kriterie for skønhedskonkurrencen, at det vil tælle positivt, hvis man er i stand til at tilbyde små pakker eller a la carte programmer,« siger Frands Mortensen.

Netop manglende valgfrihed er et af de problemer, som har plaget det svenske udbud af digitalt tv, siger medieanalytikeren Martin Jönsson.

»Fra et seer-perspektiv er det vigtigt med konkurrence. Seerne har haft for lidt valgfrihed i det svenske system. Det skal fremover blive lettere at vælge, hvilke kanaler man vil se.«

poul.funder@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også