Dyr miljøafgift

MILJØ Energibranchen er utilfreds med regeringens planer om at indføre en afgift på NO -x , de kvælstofilter der udledes af kraftværker og industrien, fra 2010.

Afgiften på fem kr. pr. kilo NO -x vil ifølge branchen ramme de danske kraftværker, der allerede har investeret 2,5 mia. kr. på røggasrensning i de seneste år. Den vil give staten en indtægt på 250 mio. kr. om året, men målet for reduktion af NOx kan nås gennem engangsinvesteringer på 30-40 mio. kr., mener branchen.

»Afgiften ligner noget, der mest af alt er designet til at fylde en i forvejen godt fyldt statskasse. Elsektoren vedkender sig sit ansvar for at være med til at finde veje til et lavere udslip af NO -x .

Men en afgift, der fører til helt unødvendige omkostninger, er skrap kost. Det kan gøres smartere,« siger vicedirektør Lars Aagaard, Dansk Energi. Han forestiller sig et bundfradrag eller et lukket system, hvor afgiften krone for krone føres tilbage til erhvervslivet.

/ritzau/

BRANCHENYT
Læs også