Kritik af Nordsø-redegørelse

energiArbejderbevægelsens Erhversråd og økonomisk overvismand Peter Birch Sørensen kritiserer, at Energistyrelsen ikke oplyser olieselskabernes indtjening i ny årsrapport om olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

Energistyrelsens rapport om olie- og gasproduktionen i Nordsøen i 2006 giver et ensidigt og mangelfuldt billede af aktiviteterne og olieselskabernes indtjening i Nordsøen.

Det mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der peger på, at rapporten på sine over 100 sider alene redegør for samfundets økonomiske gavn af aktiviteterne i Nordsøen og olieselskabernes udgifter, men helt forbigår at fortælle, hvor mange mia. kr. selskaberne omvendt tjener ind på olieeventyret.

»Energistyrelsen svigter sin forpligtigelse til at give et afbalanceret og fyldestgørende billede af økonomien, når de totalt forbigår at oplyse om, hvor meget aktiviteterne kaster af sig for olieselskaberne. Ingen udenforstående har jo en kinamands chance for at gennemskue, om selskabernes afkast står i rimeligt forhold til de investeringer og det skatte- og afgiftsniveau, som statens koncessionsaftaler med olieselskaberne bygger på,« siger Martin Windelin, økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Hans kritik bakkes op af overvismand Peter Birch Sørensen fra Det Økonomiske Råd.

»Det er bestemt en relevant information, hvordan afkastet af Nordsø-aktiviteterne fordeler sig mellem staten og olieselskaberne. Især i det omfang, at staten får behov for at indgå nye koncessionsaftaler med andre partnere (olieselskaber red.),« siger Peter Birch Sørensen med henvisning til den ”store” koncessionsaftale for Nordsøen, som regeringen i 2003 indgik med Dansk Undergrunds Consortium.

Svær at gennemskue
Dengang kritiserede vismændene aftalen for at bygge på et så utilstrækkeligt informationsgrundlag, at ingen udenforstående var i stand til at vurdere rimeligheden eller hensigtsmæssigheden i aftalen, som løber helt frem til 2042.

I Energistyrelsen forsvarer man de udeladte informationer.

»Vi synes, vi offentliggør ganske mange tal. Men vi laver ikke et regnestykke, hvor man præcist kan se, hvor meget f.eks. Mærsk har tjent i Nordsøen på olie og gas i 2006 - bl.a. fordi det er ganske vanskeligt at gøre det. Desuden ville en opgørelse for et enkelt ikke være retvisende. Tingene skal ses over en længere periode. Men du kan jo selv se, hvor meget selskaberne betaler i skat og i overskudsdeling til staten, og derudfra anslå deres indtjening,« siger kontorchef Søren Enevoldsen fra Energistyrelsen.

Grund til undren
Men den forklaring køber Arbejdernes Erhvervsråd ikke.

»Hvis det var så nemt at regne selskabernes indtjening og forrentning ud, må man undre sig over, hvorfor Energistyrelsen så ikke selv fremlægger tallene. Det har styrelsen gjort før, f.eks. i 2003, da Nordsø-aftalen blev indgået, ligesom f.eks. nordmændene har kunnet finde ud af at gøre det,« siger Martin Windelin. mette.volander@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også