Sur fremtid for sukker

EU's sukkerreform øger presset på kreditværdigheden for unionens sukkerproducenter, vurderer kreditvurderingsfirmaet Standard & Poor's.

Efter at verdenshandelsorganisationen WTO har besluttet at sætte en stopper for producenternes eksport af overskudsproduktion til fattige lande, beskærer EU sukkerkvoterne betydeligt. EU-systemet har i år skiftet taktik og intervenerer nu direkte over for producenterne for at få dem til at opfylde kvoterne hurtigere end hidtil. Det fornyede pres kan meget vel blive opretholdt, indtil de øger salget af sukker fra andre afgrøder end sukkerroer, vurderer kreditvurderingsfirmaet Standard & Poor's (S&P).

»Oprindeligt var sukkerreformens mål at fjerne de små og mindst effektive producenter fra markedet uden at skade de store producenter, men nu bliver hele sektoren ramt,« konstaterer analytiker Michael Seewald fra S&P i Frankfurt.

Nye veje
Dermed bliver producenternes indtjening over en bred kam mere afhængig af, om deres bestræbelser på at skabe nye forretningsområder lykkes. Verdens største sukkerproducent, tyske Südzucker AG, har været i stand til at øge salget af sukker, der ikke stammer fra sukkerroer. Franske Tereos har kastet sig over ethanol-produktion og britiske Tate & Lyle kæmper for at komme ind på markedet for fødevarer og ingredienser. Tate & Lyle vil formentlig tjene tre fjerdedele af sit samlede overskud på det amerikanske marked fremover, ifølge Seewald.

Junkbonds
Ekspansionen til nye områder kan imidlertid meget vel føre til større ustabilitet i virksomhedernes indtjening på grund af svingende råvarepriser, et overudbud af biobrændstof eller ændringer i forbrugsmønstret af kunstige sødemidler, konstaterer analytikeren. Han mener, at Tereos og Südzucker er bedst klædt på til at modstå et øget pres på markederne, eftersom de begyndte at udvikle de nye områder allerede for to år siden.

S&P har tildelt Südzucker kreditkarakteren BBB, hvilket er to karakterer over de allermest risikable papirer, såkaldte junkbonds, mens Tereos må nøjes med karakteren BB.

»Sukkerbranchen er blevet langt mere risikabel end den var for få år siden,« mener Michael Seewald.

Bloomberg

BRANCHENYT
Læs også