Mistænkelig støtte

FRANKRIG EU-Kommissionen vil undersøge, om Frankrig har ydet ulovlig statsstøtte til erhvervslivet ved at garantere virksomheder kunstigt lave priser på el.

Dermed åbner kommissionen en ny front i sin kamp mod prisreguleringen i fransk energipolitik.

I værste fald risikerer de franske myndigheder at blive tvunget til at kræve ulovligt ydet støtte tilbagebetalt. Ifølge kommissionen er de regulerede elpriser til franske virksomheder betydeligt lavere end prisen på det frie marked og finansieres primært af det statsejede elselskab Électricité de France SA.

»Den statslige finansiering af virksomheders eludgifter kan forvride konkurrencen i europæisk industri og hindre forbrugerne i at få det fulde udbytte af det indre marked,« siger EU's konkurrencekommissær Neelie Kroes.

Bloomberg

BRANCHENYT
Læs også