Mærsk i teten med miljøvenlig skibs-skrotning

Siden 2000 har Mærsk sendt skibe til Kina for at blive skrottet. Det er langt mere miljø- og menneskevenligt, end de omstridte strande i Indien, Pakistan og Bangladesh. Skrotningsprisen er lavere, men selskabets image får det bedre.

•Det danske rederi A.P. Møller - Mærsk er formentlig førende i verden, når det handler om miljøvenlig skrotning af udtjente skibe. Siden 2000 har selskabet sendt i alt 24 skibe til skrotning i Kina, selv om prisen på skrotjern her er omkring en tredjedel lavere end i f.eks. Bangladesh.

»Det er sørgeligt at se billeder af, hvordan skrotningen i Bangladesh foregår under umenneskelige forhold og til stor skade for miljøet. Den slags ønsker vi ikke at blive associeret med. Derfor har vi siden 2000 sendt vores skibe til Kina, hvor arbejds- og miljøforhold er ligeså gode som i f.eks. Holland eller Tyskland,« fortæller direktør Tom Peter Blankestijn fra Maersk Blue Star Ship Management, der leder skrotningen af Mærsk-koncernens udtjente skibe.

»Det giver en lavere indtægt, fordi prisen på stål i Kina kun er omkring 300 dollars pr. tons, mens den i Bangladesh ligger på 400-450 dollars. Til gengæld er vi med til at sikre et renere miljø. Det har formentlig gjort os til det førende rederi på området,« lyder det fra den hollandske Mærsk-direktør.

Ingen farlige emner
Mærsk har indgået en aftale med en kinesisk partner og med de kinesiske myndigheder. Samtidig sørger man for at fjerne alle farlige materialer, inden et skib bliver sendt til ophugning.

»I Bangladesh brænder man de mange kabler, der er om bord, hvilket er særdeles sundhedsfarligt. Vi sørger for at få dem fjernet. Også når det handler om asbest, sørger vi for ordnede forhold, der er ligeså så gode som i Vesten, hvorefter asbesten bliver deponeret på lossepladser, der er sikret mod nedsivning til grundvandet og lignende. Vi sørger også for, at tankene bliver renset, så vi ikke oplever, at olie og andet affald ligger og flyder på stranden, mens skibene bliver skrottet,« forklarer Tom Peter Blankestijn, der i denne uge deltager i EU's grønne miljøuge i Bruxelles og her har fortalt om skrotningen.

Også et større norsk og et svensk rederi har valgt at få deres skibe skrottet under ordnede forhold i Kina.

Fortsat problemer
Til gengæld er problemerne langt fra løst i lande som Indien, Pakistan og Bangladesh, hvor flere hundrede tusinde mennesker lever af at skrotte gamle skibe under umenneskelige forhold og med stor forurening til følge, og hvor forholdene for alvor kom på dagsordenen i Danmark, da flere af de gamle DSB-færger pludselig endte her.

Muhammed Ali Shahin fra organisationen Young Power in Social Action i Bangladesh opfordrer EU til at gribe ind overfor den umenneskelige skrotning af skibe fra Vesten, som i stigende omfang foregår i hans land.

»I 2005 blev der skrottet 100 skibe i Bangladesh. Sidste år var det steget til 186. Men forholdene er helt forfærdelige. 30.000 mennesker arbejder med at skrotte skibe - en femtedel er børn på 10-15 år. De har ingen beskyttelsesbriller eller sko, men arbejder på stranden med at skære skibene i stykker med en skærebrænder.«

»De er ikke beskyttet af nogen regler, og stort set hver dag dør et menneske. Nogle bliver blot smidt i havet, og jeg har selv med mine egne øjne set en hund stå og spise af et dødt menneske,« lyder det fra Muhammed Ali Shahin, der ikke mener, det kan være rigtigt at de fattige lande fortsat skal fungere som skraldespand for de rige lande.

FN's internationale søfartsorganisation, IMO, har besluttet, at der skal laves nye regler for en bedre og mere miljøvenlig skrotning af skibe. Reglerne er dog endnu ikke faldet endeligt på plads.

»Derfor kan vi ikke vente på, at IMO gør noget. Mens vi venter, dør mennesker. EU bør handle nu og sørge for, at de europæiske rederier sikre bedre forhold,« mener Muhammed Ali Shahin.

lars.from@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også