Krigserklæring mod Kinas valuta

KINA Ny lov ses som første skridt mod en amerikansk-kinesisk handelskrig udløst af Beijings nej til at sætte en realistisk valutakurs. Regeringen fastholder, at problemerne kan løses gennem forhandlinger.

Washington

•Kina vil komme under øget pres for at lade sin yuan-valuta flyde til en væsentligt højere kurs, hvis det lykkes en gruppe amerikanske senatorer at få et nyt lovforslag vedtaget i Kongressen.

Loven skal tvinge regeringen til at gribe ind på det internationale valutamarked, hvor Kina holder sin valuta kunstigt nede. Den vil samtidig straffe Kina med en række indgreb, hvilket kan udløse en regulær handelskrig mellem de to lande.

Forslaget blev fremlagt, efter at den amerikanske regering i sin halvårlige gennemgang af valutamarkedet fastslog, at der ikke var grundlag for at beskylde Kina for at manipulere landets valuta.

Der var ganske vist ingen tvivl om, at kursen på yuan er urealistisk lav, men det var ikke muligt at afgøre, om det skyldtes indgreb fra den kinesiske regering eller andre faktorer.

Med denne afgørelse gjorde regeringen det klart, at den fastholder sit ønske om at løse problemerne i handelsforholdet gennem forhandlinger og ikke gennem en konfrontation.

Finansminister Henry Paulson har været en fortaler for denne linje. Det var under hans ledelse, at der blev holdt to store forhandlingsrunder i december og i maj. Begge endte dog uden konkrete resultater.Vælger forhandlingsbordet
Det amerikanske finansministerium fastholder imidlertid, at der har været væsentlige fremskridt. Siden juli 2005, da Beijing løsnede grebet om landets valuta en smule, er kursen steget med omkring 8 pct.

Blandt eksperter er der imidlertid enighed om, at kursen på yuan ville stige mellem 20 og 30 pct., hvis den blev fastsat på det internationale marked uden indgreb fra Kina. Enkelte taler om en undervurdering på op til 40 pct.

Denne undervurdering ses som en af forklaringerne på, at USAs handelsunderskud i forhold til Kina sidste år nåede op på 233 mia. dollars. Kina har nu samlet valutareserver på 1.200 mia. dollars.

Fra Beijing afvises kritikken med påstande om, at man blot er blevet gjort til syndebuk for nedgangen i den amerikanske industri, og at hele verden nyder godt af at kunne købe landets billige varer.

Samtidig understreges det, at Kina på længere sigt agter at lade valutaen flyde, hvilket vil sige til en højere kurs. Det skal imidlertid ske gradvist, så landets finansielle institutioner kan nå at samle den nødvendige ekspertise.Truende senatorer
Fremtrædende amerikanske politikere i begge partier har gennem nogen tid gjort det klart, at de ikke er parate til at vente. Sidste år fremsatte de et forslag om at pålægge alle kinesiske varer en straftold på 27 pct., hvis valutakursen ikke blev ændret.

Det er den samme gruppe, der står bag det nye forslag, som skal tvinge regeringen til at gå til nationalbanken Federal Reserve og beordre den til i samarbejde med andre nationalbanker at gribe ind på valutamarkedet.

Samtidig er lovforslaget formuleret, så manipulering af valutakursen kan betragtes som et brud på de internationale handelsregler. Det skulle gøre det muligt at indbringe sagen for WTO.

Kina kan få sin stemmeret i Den Internationale Valutafond begrænset, og der kan blive tale om en nedskæring af offentlige indkøb og af lånebevillinger gennem Verdensbanken.

Flere iagttagere betragter det som usandsynligt, at forslaget kan vedtages i dets nuværende form, men to republikanske og to demokratiske senatorer hævder, at de har samlet så stor tilslutning, så de også kan afvises det ventede veto fra præsident Bush. klaus.justsen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også