Lis Blegvad på blokken

Lis Blegvad er senior-researcher hos TV 2 Analyse og medforfatter til en ny rapport om udviklingen i tv-seningen.

En af jeres måske lidt overraskende konklusioner er, at vejret spiller en afgørende rolle for omfanget af tv-seningen. Så må den globale opvarmning vel være rigtig dårligt nyt for tv-branchen?

»Programmerne lægger selvfølgelig hele basis for tv-forbruget.

Men vejret forklarer variationen. De svingninger, der foregår over tid, altså fra sommer til vinter, det forklarer vejret 85 pct. af. Folk er ude længere, så tv-seningen går på meget senere om sommeren. Den gennemsnitlige temperatur er steget næsten en grad siden 2000. Og jeg tror, at antallet af folk, der bruger tv, alt andet lige vil være faldet et procentpoint fra 2000 til 2008. Man kan godt sige, med lidt god vilje, at det er, fordi vejret er blevet varmere.«Men det er vel ikke kun vejret - det er også nye medier og internettet, som presser det traditionelle tv, særligt i forhold til de yngre målgrupper?

»Det, vi kan se på vores tal, er, at seertallene ikke er gået ned. Hvis du tager dækningen henover ugen og der på, hvor mange unge der ser tv, så er det faktisk steget. Men der er en tendens til, at de unge i højere grad bruger flere medier på samme tid. De kan godt være på nettet, mens tv'et kører, og de også f.eks. har gang i en iPod. Det er de 12 til 20-årige, der i højere grad multi-tasker på den måde end de ældre.«Så I mener, at tv stort set fastholder den andel af medieforbruget, som det har haft historisk?

»Ja, det er der ingen tvivl om. Tv-mediet har nogle egenskaber, som ingen andre medier har. Det, som tv kan, det er afslapning og underholdning, hvor mobilen og nettet mere er interaktionen. Tv er det eneste medie, hvor du kan flade ud, og det er der også behov for i folks liv.«

BRANCHENYT
Læs også