Minister lukker eksportstalde

Eksportører af danske svin til Tyskland får inddraget tilladelse til at drive samlestalde - skønt sager mod dem endnu ikke er efterforsket af politiet.

Danmarks to største svineeksportører får lukket dele af deres forretning med øjeblikkelig virkning samtidig med, at de meldes til politiet. Forbrugerminister Carina Christensen (K) skrider hårdt ind.

De to eksportører, Henrik Westergaard og Niels Vinderslev, er efter et tv-indslag i DR søndag aften kommet under mistanke for at have overtrådt de danske regler om transport af slagtesøer. Dyrene er angiveligt blevet omlæsset ved et lille nordtysk slagteri, så transporttiden overskrider de tilladte otte timer.

Landbrugsraadet har allerede reageret skarpt mod de to, som er fjernet fra erhvervets positivliste over virksomheder, der lever op til branchens egen kodeks om dyretransporter. Samtidig er forbrugerminister Carina Christensen personligt gået ind i sagen. Hun har bedt Fødevarestyrelsen anmelde de to eksportører til politiet, og samtidig er der udsendt en afgørelse om, at deres godkendelse til at drive samlestald inddrages. Her samler eksportørerne landbrugsdyr, som skal sendes til udlandet.

Forbrugerminister Carina Christensen havde tirsdag ikke tid til at udbyde over for Morgenavisen Jyllands-Posten, hvilket grundlag hun anvender til at lukke eksportørernes samlested. Men det fremgår af en skrivelse fra Fødevarestyrelsen, at det sker ud fra en bekendtgørelse om sporbarhed for svin, som eksporteres.

Fødevarestyrelsen fastslår, at inddragelsen af godkendelsen gælder »indtil videre.«

De to eksportører står for en stor del af den samlede danske eksport af levende svin, som nåede 4,6 mio. i fjor - langt de fleste smågrise. Dermed vil der den kommende tid blive pres på andre af landets eksportstalde, da produktionen hos landmænd er lagt an, så der kontinuerligt skal sendes smågrise af sted.

Svineeksportør Niels Vinderslev fra Randers fastholder i øvrigt sin uskyld i sagen om transport af søer til Tyskland. Han har tirsdag afleveret et brev til myndighederne fra det lille nordtyske slagteri, som han har eksporteret slagtesøer til. Her skriver direktøren, at alene én sending søer er blevet omlæsset, da der var »en teknisk fejl i slagteriet, og det er sket af den tyske virksomhed.

Eksportør Henrik Westergaard fra Sunds ved Herning har en anden version af sin sag. Westergaard fastslår nemlig, at han gennem en periode har haft mistanke om, at der foregik omlæsninger på det tyske slagteri, som han leverede dyr til. Han ærgrer sig dog nu over, at han ikke har reageret på mistanken.

Men både han og Niels Vinderslev er chokerede over, at forbrugerministeren lukker deres eksportcentraler, før sagen er efterforsket af politiet. Niels Vinderslevs advokat, Hans Sønderby Christensen, har også reageret med et brev til minister Carina Christensen. Advokaten påpeger, at hans klient er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og derfor ikke kan fratages »beskyttede, umistelige rettigheder.«

Netop dyretransporter over de danske grænser er en lidt speget sag. Danmark har nemlig valgt at køre enegang i EU. Særreglerne betyder, at danske myndigheder kan blive nødt til at få hjælp fra kolleger i udlandet for at opklare sager om overtrædelser. Danske ministerier og myndigheder har tidligere modtaget besked fra Tyskland om, at nabolandet er stærkt kritisk over for særreglerne. Tyskerne har klart opfordret Danmark til i stedet at rette ind efter de fælles EU-regler.

Forbrugerministeriet og Fødevarestyrelsen har dog nu atter rettet henvendelse til tyskerne for at få hjælp til opklaring af overtrædelse af danske regler om dyretransport. Denne gang i den aktuelle sag om omlæsning af slagtesøer, som minister Carina Christensen forsøger at sætte en stopper for ved at lukke Niels Vinderslev og Henrik Westergaards eksportstalde i en periode. Deres autorisation som dyretransportører er dog ikke inddraget. jesper.olesen@jp.dk

Bekendtgørelse
•Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport:

"§7. Søer, som flyttes fra besætninger efter at have indgået i en produktion af smågrise (udsættersøer), anses ikke for egnet til transporter på mere end otte timer."

Kilde: Justitsministeriet.

BRANCHENYT
Læs også