Lufthansa til angreb i klimadebat

tyskland Udledningen af drivhusgasser fra fly kan mindskes betragteligt, hvis der skabes ét luftrum i Europa.

Potsdam

I store helsides annoncer i tyske dagblade går luftfartsselskabet Lufthansa nu til angreb på de europæiske politikere, der kræver indgreb mod luftfartsindustriens udledning af drivhusgasser.

»Giv os ét luftrum i Europa under én flyveledelse, og vi kan reducere udledningen af drivhusgasser drastisk og i samme ombæring reducere omkostningerne drastisk,« lyder budskabet fra Lufthansas chefpilot, Jürgen Raps.

Lufthansas udfald kommer som reaktion på de nye politiske toner fra bl.a. EU-Kommissionen, der taler om, at luftfartsindustrien inden længe skal til at købe CO -2 -kvoter som kompensation for udledningen af drivhusgasser fra trafikfly over Europa.

»Det europæiske luftrum er fragmenteret af et stort antal flyvekontrolzoner, der nok samarbejder, men ikke fungerer som én enhed og derfor ikke sikrer de mest direkte flyveruter. Hvis flyveledelsen over Europa foregik med samme effektivitet som i USA, ville luftfartsindustrien i Europa kunne reducere den årlige CO -2 -udledning med cirka 10 mio. tons,« fremhæver Lufthansa.

Unødig forurening
Det tyske luftfartsselskab, der er Europas største efter Ryanair, opgør sine egne meromkostninger ved den europæiske flyvesikkerhedskontrol til 142.000 tons brændstof om året.

»Det svarer til 11 daglige flyvninger imellem Frankfurt og New York med Airbus A330-300. Sammenlignet med flyvesikkerhedskontrollen i USA betyder den fragmenterede europæiske flyvesikkerhedskontrol 75 pct. højere omkostninger og 45 pct. lavere effektivitet,« påpeger Lufthansa.

Hvis flyvesikkerhedskontrollen i Europa blev på samme niveau som i USA, ville europæisk luftfartsindustri samlet kunne reducere brændstofforbruget med 12 pct. om året, viser de beregninger, som Lufthansa har fået udarbejdet.

Forsøgt siden 1960
Siden 1960 har de europæiske lande forsøgt at etablere ét fælles luftrum; seneste med Single European Sky, der er tiltrådt af de fleste europæiske lande, men endnu ikke implementeret.

»Det er ikke kun i Europa, at der ligger store besparelser ved at kunne flyve direkte og ved at kunne undgå ventetid ved anflyvning af de store lufthavne. Mange flyveruter til og fra Asien bevæger sig af kringlede korridorer, som det er svært at se bevæggrundene for,« forklarer chefpilot Jürgen Raps.

»Siden det gennem forhandlinger med de kinesiske myndigheder lykkedes at få rettet ruterne til og fra Hong Kong ud, har vi i Lufthansa sparet 2,2 mio. liter brændstof og 5.500 tons CO -2 om året. Det vi især mangler er mulighed for at ændre ruterne fra dag til dag, så vi kan flyve optimalt i forhold til vindene i de højder, hvor vi flyver,« føjer han til.

louiedk@jp.dk

..

BRANCHENYT
Læs også