Bella-slagsmål for Højesteret

Carsten Berger, mangemillionær og mindretalsaktionær i Bella Center, vil have Højesteret til at afgøre, om bestyrelsen for Bella Center kan gøres personlig ansvarlig for udgifter på sammenlagt 11,5 mio. kr.

Et indædt slagsmål om, hvem der skal erstatte et påstået tab på 11,5 mio. kr. i Nordens største konference- og messecenter, Bella Center, ender sandsynligvis i Højesteret.

Forretningsmanden Carsten Berger, der ejer 17 pct. af centret, lod i går meddele, at han langt fra har stoppet sine forsøg på at gøre bestyrelsesmedlemmerne personligt ansvarlige for tabet, selv om han ved Sø- og Handelsretten fik dom for, at han ikke kan sagsøge bestyrelsen.

Begrundelse var, at Berger sammen med andre utilfredse aktionærer - ifølge retten - i 2005 ikke ejede de 10 pct. af aktierne, der er mindstekravet for at kunne erklære en bestyrelse inhabil og dermed at få rejst sagen.

Carsten Berger påstod, at han dengang repræsenterede mere end de 10 pct., men at alle aktierne blot ikke var bogført. Det fandt retten imidlertid ikke bevist.

Striden drejer sig af om salg af mere end 50 pct. af aktierne i centret i 2005. Aktionærerne bestod bl.a. af Danmarks Nationalbank, staten, Nordea og Danske Bank, som solgte aktierne til et konsortium, der blandt andre består af Morsø Sparekasse.

Men for at hjælpe handlen på gled besluttede bestyrelsen, at Bella Center skulle betale handelsomkostningerne på de 11,5 mio. kr.

Men sådan en udgift mener Carsten Berger er ulovlig at påføre centret - og dermed de øvrige aktionærer. Derfor rejste han sagen.

»Jeg vil sandsynligvis anke dommen til Højesteret,« siger Carsten Berger.

»Og hvis jeg vinder den dér, vil jeg stadig som aktionær kunne kræve, at Bella Center kræver pengene ind hos de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer,« siger Carsten Berger.

Dommen i går var således kun den foreløbig kulmination på års stridigheder mellem forretningsmanden og Bella Center.

Som en udløber af sagen har Carsten Berger klaget til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen over, at han ikke har kunnet få udleveret referatet fra den seneste generalforsamling i centret i maj.

Udfaldet af den generalforsamling har også ført til et sagsanlæg mod centret fra Carsten Berger, der er utilfreds med, at generalforsamlingens dirigent blankt affærdigede en påstand fra Berger om, at en række bestyrelsesmedlemmer ikke kunne deltage i en afstemning om såkaldt decharge til bestyrelsen.

»Ifølge loven har jeg ret til at få udleveret referatet senest 14 dage efter, men trods flere rykkere havde jeg intet modtaget efter tre uger,« siger Carsten Berger.

»Derfor bad jeg myndighederne om hjælp og har nu langt om lange modtaget et referat uden videre kommentarer, « siger Carsten Berger.

bo.joergensen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også