Personaleafdeling uden for husets fire vægge

Professor Chris Brewster fra Henley Management College mener, at vi gør HR sværere for os selv, end det egentlig er.

Midt i studentervrimlen på London School of Economics holder professor Chris Brewster en pause fra sit to dage lange seminar med Englands førende HR-forskere, da Jyllands-Posten møder ham. Selv er han professor på Henley Management College og forsker i Human Resource Management (HRM). I et mørklagt rum over en overhead har han netop diskuteret med de andre professorer: Hvis en virksomhed vil tage HRM seriøst, skal man så ansætte en specialist i HRM? Eller betyder det, at lederne er meget opmærksomme på at tage medarbejderne seriøst?

Han sætter spørgsmålstegn ved at ansætte specialister og i samme ombæring outsource ledelsen af virksomhedernes vigtigste ressource, nemlig mennesket. Og om outsourcing overhovedet er så udbredt, tvivler han på.

»Som akademiker vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, om alle nu virkelig outsourcer så meget, som konsulenterne siger. Eller om det i virkeligheden er en grille. Der har altid været en masse outsourcing, men jeg er ikke sikker på det store boom. Beviserne er der ikke,« siger Chris Brewster.

Han har med kollegerne Poul Sparrow og Guy Vernon netop udgivet ”International Human Resource Management”, der bygger på deres erfaringer og oplevelser med HRM på den internationale scene lige nu.

Den vigtigste ressource
»Det er et paradoks, at virksomhederne siger, at menneskene er vores vigtigste aktiv, samtidig med at de outsourcer HR-spørgsmål. Hvorfor vil man outsource ledelsen af sine vigtigste ressourcer? Det er ret interessant. Jeg synes ikke, det giver mening,« siger Chris Brewster.

De tre forfatterne til bogen ”International Human Resource Management” ser en større brug af e-HR i fremtiden. Det vil sige en større tendens til at løse de administrative HR-opgaver elektronisk, så kun de komplekse og strategiske problemstillinger vil stå tilbage at klare for virksomhedens ledere. De administrative opgaver, som kan være en fordel at outsource i dag, ser Chris Brewster en mulighed for at håndtere elektronisk i fremtiden.

»Jeg synes ikke, det er mindre personligt at få afklaret f.eks. ret til ferie eller løn af en skærm. Hvis jeg derimod skal diskutere, hvor min karriere er på vej hen, forventer jeg svar fra min mellemleder. Og det vigtige er netop, at lederen kun skal bruge tid på denne slags spørgsmål,« siger Chris Brewster.

Han forestiller sig, at omkring 80 pct. eller flere af de administrative opgaver i fremtiden vil klares elektronisk, så lederne eller HR-afdelingen kan koncentrere sig om de langsigtede og komplekse problemer. Og Chris Brewster mener netop, at man skal holde stratregien inden døre.

»Jeg mener ikke, at outsourcing er helt forkert. Virksomheder har outsourced f.eks. deres lederudvikling og lønudbetaling gennem mange år, og selvfølgelig kan det give mening. Men at outsource hele HR-funktionen, det virker som at give slip på kontrollen af den mest vigtige ressource,« siger Chris Brewster.

Større virksomheder har deres egen HR-afdelingen, og som organisationerne bliver større, bliver de mere bureaukratiske og mere komplekse. Forleden talte Chris Brewster med den administrerende direktør for den for tiden mest profitable bank i Storbritannien. Han fortalte, at han bruger 80 pct. af sin tid på HRM, og at han ingen finansiering eller bankforretninger laver mere. I stedet brugte den travle mand sin tid på at sikre sig, at gode folk sidder på de rigtige pladser i banken, og at de er ordentligt motiverede, uddannede og lønnede. Direktøren mente selv, at banken er succesfuld, fordi menneskerne i toppen af banken ikke bruger tid på bankforretninger, men på at lede medarbejderne.

»For mig virker det som et meget fornuftig og intelligent tilnærmelse til HRM,« siger Chris Brewster.

Arbejder tæt sammen
I de mindre virksomheder er det ofte mellemlederne, der tager sig af personaleplejen, og nogle mindre virksomheder er netop succesfulde, fordi de arbejder tæt med medarbejderne.

»At lede folk er faktisk ikke så svært. Man har ikke brug for en ph.d. eller at være professor for at forstå det. De fleste af os forstår jo, hvordan vi gerne vil behandles, og de fleste af os kan finde ud af at spørge andre om, hvordan de vil behandles. Jeg mener, at vi gør det alt for kompliceret for os selv. Og jeg tror, at en masse af denne HR-outsourcing aftager, når virksomhederne finder ud af, at de kan gøre det selv,« siger Chris Brewster.

Hans råd til virksomhederne er at finde ud af, hvad der fungerer godt i virksomheden, og lade være med at kigge sig omkring efter, hvad der er oppe i tiden. Det betyder nemlig, at man kan ændre retning i den gale vej.

Gennemsyrer organisationen
Henrik Holst Larsen, der er professor på Copenhagen Business School, mener, at outsourcing afhænger meget af omstændighederne.

»Københavns Kommune outsourcede f.eks. til Accenture. Og selv om det gik galt i den situation, beviser det ikke, at man ikke skal outsource. Outsourcing kan give mening på forskellige måder,« siger han.

HRM er strategisk forankret i udvikling af personer, job og organisatoriske rammebetingelser. Det gør det svært at lægge kronjuvelerne i hænderne på andre, men Henrik Holt Larsen mener, at der kan laves meget fornuftigt samarbejde med eksterne parter.

»Der er store kompetencer at hente blandt konsulentvirksomhederne, som kan levere til ens virksomhed på enkelte områder. Men sjælen og kittet i virksomhederne, og det, der fører til kursændringer, vil være afhængigt af strategien, og den kan stadig ikke outsources,« siger han.

Fordi virksomheder bliver mere og mere videnbaserede, og medarbejderne mere og mere kompetente, er det vigtigt, at lederen skaber rammer, rum og et næringsfyldt miljø omkring medarbejderen. Deri ligger en vigtig personaleledelsesrolle.

»En fordel, blandt mange, ved at give lederen personaleansvaret er, at strategien jo som en laserstråle skal gennemsyre organisationen. Derfor er mellemlederen bærer af strategien - sender den op og ned - og her kommer personaleledelse behændigt ind. Personaleledelse og strategiformidling bliver hinandens forudsætning,« siger Henrik Holt Larsen.

De enkelte chefer, deriblandt mellemlederne, har et stort og stigende personaleansvar. Og Danmark ligger i toppen af den rangliste i Europa. Det vil sige, at overlægen, skolelederen, kontorchefen i et ministerium, lederen af hjemmeplejen osv. i tillæg til deres faglige ansvar skal være personaleledere. HR-funktionen er inspirator, koordinator, kvalitetssikrer osv. for dette arbejde, men det er lederen, der er i centrum.

»For at tage et aktuelt eksempel: DR fyrer i disse dage, og det sker ved, at medarbejderne sidder på deres pind, og venter på, at lederen gerne vil tale med dem. Det er konkret, direkte, udførende personaleledelse i størrelse XXL, og det kan og bør ikke være anderledes,« siger Henrik Holt Larsen.

kristine.linnet@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også