Brugsen og Jysk kræver stop for illegalt træ

MILJØ Store butikskæder og miljøorganisationer vil have miljøminister Connie Hedegaard (K) til at indføre et krav om FSC-mærkning af tropisk tømmer.

Kære Connie! Sørg for, at der sidder et FSC-stempel på samtlige havemøbler, gulve og planker af tropisk træ, som sælges i Danmark. Venlig hilsen fra 30 virksomheder og organisationer.

Miljøminister Connie Hedegaard (K) har her til morgen fået et brev. I brevet opfordres hun til at indføre et forbud mod salg af ulovligt fældet tømmer i stedet for at nøjes med endnu en vejledning.

Blandt firmaerne er Coop Norden, Jysk og Idémøbler. Til gengæld er Danmarks største forhandler af tropisk tømmer, trækoncernen DLH, imod et ensidigt dansk forbud.

Miljøministeriet er i disse dage ved at lægge sidste hånd på en ny vejledning om indkøb af træ. Men de fleste medlemmer af FSC Danmark - som er en international certificering af træ, der sikrer bæredygtig fældning af tropisk træ - vil ikke længere nøjes med retningslinjer. De vil have et forbud mod handel med ikke certificeret træ:

»Som virksomheder og organisationer mener vi, at det er på tide, at Miljøministeriet indfører stramninger, der fremover umuliggør handel med ulovligt fældet tømmer. Det er nødvendigt, at der skrides ind mod ulovlig tømmerhugst på verdensplan, og lovgivning frem for vejledninger på området er derfor nødvendig,« hedder det i brevet til Connie Hedegaard.

Underskriverne er især utilfredse med, at virksomheder, der anstrenger sig for at satse på FSC-træ, udsættes for unfair konkurrence fra mindre seriøse foretagender, der er ligeglade med, hvordan træet til havemøblerne eller gulvet er fremskaffet.

Udover FSC findes der også andre certificeringer, som sikrer en bæredygtig udvikling. FSC-træ kan være dyrere end ikke-certificeret træ, men behøver ikke at være det.

»Vi har sympati for de overvejelser, der ligger bag Coop's initiativ og behovet for et fair marked for branchen. Men vi mener, at illegal skovhugst er et globalt problem og ser hellere, at Danmark arbejder for et EU-initiativ. Hvis man ensidigt reelt udelukker tropisk træ fra de rige landes markeder, vil man kaste leverandørerne i armene på aftagerlande, som ikke bekymrer sig om illegal skovhugst,« siger miljøkoordinator Peter K. Kristensen fra DLH.

DLH støtter derfor den kommende nye offentlige indkøbsvejledning, men frygter »manglende fleksibilitet,« hvis den bliver ophøjet til lov.

Kun et forbud virker
De mange medunderskrivere, der omfatter flere grafiske virksomheder, møbelproducenter, interesseorganisationer inden for naturbeskyttelse og fagforeninger, mener derimod, at det er nødvendigt med en stram lovgivning og et forbud.

»Vi oplever i stor stil, at erhvervet gerne vil FSC, men at det handler om, at der skal skabes ens krav til alle. Problemet er, at Miljøministeriet igen er ved at lave en vejledning om indkøb af træ i stedet for en lovgivning. Det betyder, at virksomheder, der handler med illegalt træ, kan handle fuldt lovligt og på lige fod med virksomheder, som bruger mange penge og kræfter på at sikre lovligheden og certificeringen af deres træ,« siger Loa Dalgaard Worm, der er kommunikationsansvarlig for FSC Danmark.

soeren.kragballe@jp.dk

Truet træ
•Ifølge Greenpeace vil flere arter af tropisk træ være forsvundet om 20 år, hvis der ikke øjeblikkeligt indføres bæredygtig skovning.

• Skovene i lavlandet på Sumatra og Borneo vil være fældet i 2022 siger FN. For fem år siden troede man, at det først ville ske i 2032.

•Forsvinder disse to skovområder, vil orangutangen uddø i den fri natur.

•FN skriver, at der foregår ulovlig skovning i 37 ud af Indonesiens 41 beskyttede nationalparker.

Hvis man ensidigt reelt udelukker tropisk træ fra de rige landes markeder, vil man kaste leverandørerne i armene på aftagerlande, som ikke bekymrer sig om illegal skovhugst.
Peter K. Kristensen, miljøkoordinator, DLH.

BRANCHENYT
Læs også