EU-grus i terrorfond

forsikring Dansk terrorfond, som har været undervejs i to år kan strande på målstregen.

EU-Kommissionen har i 12. time kastet grus i forberedelserne til en national dansk terrorfond, der har været under forberedelse i over to år i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Fonden skulle lægge et solidt økonomisk sikkerhedsnet ud for at mindske kaos efter de værst tænkelige terrorangreb på Danmark. F.eks. ville et DC 10-fly fløjet mod SAS-hotellet i København i en terroraktion kunne lænse forsikringsselskaberne så meget, at de risikererer at gå konkurs.

Også selv om de er genforsikret hos andre selskaber i udlandet.

Ifølge oplægget til fonden skal forsikringsselskaberne derfor skyde 15 mia. kr. ind i en sikringsfond, og staten skal dække yderligere mindst 10 mia. kr., hvis det skulle blive nødvendigt.

Realitet til efteråret


Men sådanne garantier kan kollidere med EU's regler om statsstøtte.

Derfor har EU-Kommissionen ifølge kilder i Økonomi- og Erhvervsministeriet i sidste øjeblik udbedt sig svar på en lang række yderligere spørgsmål i sagen.

Terrorfonden vil derfor ifølge kilder i ministeriet tidligst kunne være en realitet i løbet af efteråret. I værste fald bliver den ikke til noget. I hvert fald ikke i den form, parterne i flere år har arbejdet sig frem imod.

Den samlede danske forsikringsbranche har ellers gennem mere end to år utålmodigt skubbet på for at få etableret en fond, stærkt ansporet af terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001.

Siden da har det været umuligt at genforsikre sig fuldt ud mod følgerne efter en terrorhandling. Ved et stort terrorangreb på dansk grund vil forsikringsselskaberne sandsynligvis selv komme til at hænge på mere end halvdelen af udgiften, som kan løbe op i tocifrede milliard-beløb.

Derfor nedsatte økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) i maj 2005 et udvalg med repræsentanter for Finanstilsynet, Justitsministeriet og Forsikring & Pension (F&P), der fik som opgave at udarbejde modelller for en sådan fond.

Det arbejde er ved at være afsluttet, men kan nu blive torpederet eller sat tilbage af EU. Nøjagtig hvilke spørgsmål, EU-Kommissionen ønsker yderligere belyst, vil udvalget ikke oplyse.

»Men vi har i øjeblikket en dialog kørende med EU-Kommissionen. Vi forventer at få en afklaring umiddelbart efter sommerferien,« lyder det fra ministeriet.

bo.joergensen@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også