Innovation giver flere cylindere

Innovation er et af de ord, som bliver brugt om alt muligt mellem himmel og jord. Erhvervsledere og politikere har en svaghed for ordet. Det er ikke så sært. Det er noget med at bringe os frem i den forreste række. Og hvem vil ikke være der? Uanset om det er en George Michael koncert, eller om det er i en traktortræk-konkurrence.

Omvendt er der nogen, der vil foretrække at stå længere bagved, hvor det gælder om at holde fast i det eksisterende. Forandringer er en trussel mod hyggen, der er forbundet med tryghed. Men vækst er en del af fundamentet for alle virksomheder.

»Hvis ikke du vokser, vil du rådne op indefra,« er der vist en klog mand, der har sagt engang. Derfor ligger det dybt i alle virksomheder, at hvis væksten skal fastholdes, vil det være nødvendigt med innovation.

Manglende fokus på innovation i virksomheden vil langsomt, men sikkert, udvande dens fremtidige indtjeningsmuligheder. Og dermed fordufter bossens chance for at rykke op i den magiske BMW-klasse, hvor antallet af cylindere overstiger antallet af børn i familien.

*

For nogle år siden gennemførte PA Consulting Group en gennemgribende analyse af ”vækst” i engelske virksomheder. En tidligere undersøgelse omkring innovation i Danmark og England kom med en række supplerende oplysninger. En af konklusionerne var, at jagten på innovation og vækst i mange tilfælde fik virksomhedsledere til at falde for fristelsen til at hoppe over, hvor gærdet er lavest, ved at opkøbe andre virksomheder.

I mere end 60 pct. af tilfældene resulterer dette i en udhulning af værdien af de fusionerede virksomheder i forhold til virksomhedernes værdi før sammenlægningen.

Denne uheldige tendens er et symptom på et andet væsentligt forhold, nemlig at virksomhederne ikke har nok nye produkter på vej. Ikke overraskende konkluderer undersøgelser derfor, at der fokuseres alt for lidt på organisk vækst og dermed innovation i virksomhederne.

Derfor bliver mange virksomheders ressourcer brugt på at gennemføre sammenlægninger, fordi det kan aflæses direkte på bundlinjen, og dermed vil aktiekursen stige til glæde for tweedjakkernes svulmende pensionskonti.

Og hvis ledelsen ikke holder tungen lige i munden, kan konsekvensen blive, at hele virksomheden taber på langt sigt i et fortvivlet kapløb om at skaffe så meget gevinst til ejerne som muligt. Som i alle andre sammenhænge handler det hele om at sikre den rigtige afbalancering mellem kortsigtet indtjening til aktionærerne, og hvad der sikrer, at virksomheden holder sig flydende - også på meget langt sigt.

*

Hvad betyder det? For virksomheden betyder det, at der skal opbygges en innovativ organisation, hvor der er plads til fejltagelser. Hvis ikke der er plads til fejltagelse, sker der ikke nogen udvikling. Der er med andre ord brug for tilfældighed og frie rammer.

En af vores undersøgelser viste, at EU-landene ikke overraskende er et ”hjemmemarked” for danske virksomheder. Men der er ikke nogen sammenhæng mellem en salgssucces i EU og indtjening på innovation. Derimod er der nu i USA en klar sammenhæng mellem salg og innovative nyskabelser.

Amerikanerne sætter meget store krav til evnen til nytænkning. Netop dette pres tvinger virksomhederne til nytænkning. Når det bliver svært, bliver kreativiteten og innovationsevnen meget større. Men selv om der ikke er succes i allerførste forsøg, så kræver det alligevel, at der ikke er fejl. Kvaliteten skal være på plads, når kunderne skal købe det nye produkt. Eller gider ingen købe det, som virksomheden sælger. Slet ikke amerikanerne.

Spørgsmålet er så, hvordan lever din virksomhed op til målet om en ”innovativ fremtid”? Der er to ting, der skal være i orden. Først og fremmest skal infrastrukturen være på plads. Den kan deles op i ”hårde” og ”bløde” komponenter.

Ofte er de ”bløde infrastruktur-komponenter” de virkelige barrierer. Således kan decentralisering ofte betyde bedre fokus og målbarhed, men kan ødelægge initiativer, der kræver samarbejde på tværs af geografiske og faglige grænser.

Belønnings- og incitamentsystemer kan skabe kortsigtede løsninger på bekostning af nødvendige langsigtede vækstmuligheder, med mindre de afbalanceres med parallelle incitamentsystemer.

Den anden side er, at det er svært at få ledere, der kan holde gang i innovationen. Det er ikke så nemt bare at finde på hele tiden og være den, som sætter dagsordenen. Endnu mere vigtigt er at drive ”entrepenørerne” i organisationen frem. Med andre ord handler det om at sikre, at ”piraterne” i virksomhederne kan få lov til at udfolde sig. I nogle tilfælde kan det være en god idé med en selvstændig forretningsenhed, der skal leve sit eget liv uden for moderorganisationens rammer.

Et pænere ord for piraterne er inkubatorer, der fungerer som egne venture-selskaber. Og de lever ikke alene sit eget liv inden for de store organisationsrammer. Nye forretningsområder kan virke som en turbo for resten af organisationen, bl.a. ved at den viser, at nye forretningsområder kan drives frem med den rette kombination af mennesker og systemer.

Hårde
Hårde infrastruktur-komponenter:

•Bygninger og lay-out.

•Maskiner/udstyr.

•Geografisk tilstedeværelse.

•It-systemer.

Bløde
Bløde infrastruktur-

komponenter:

•Organisation.

•Viden/infosystemer.

•Forretningsprocesser.

•Performance-målesystemer.

•Belønning og incitamentsystemer.

BRANCHENYT
Læs også