Lavere inflation

STATISTIK Den årlige stigning i forbrugerpriserne - inflationen - faldt i EU fra 2,2 pct. i april til 2,1 pct. i maj. I de 13 lande, der har indført euroen som fælles valuta, var inflationen uændret på 1,9 pct., oplyser Danmarks Statistik.

Inflationen i Danmark er opgjort til kun 1,7 pct. i maj, hvilket er uændret i forhold til april. Inflationen er beregnet ud fra en EU-harmoniseret metode, der ikke medregner prisstigninger inden for bolig, men er identisk med den måde, Danmarks Statistik ellers opgør den danske inflation på. Fordi boligudgifter ikke er medregnet i det EU-harmoniserede inflationstal er den danske inflation i maj på 1,7 pct. en anelse lavere end det inflationstal på 1,8 pct. i maj, der er beregnet efter den danske metode. I EU blev den laveste inflation for maj registreret på Malta. Her er priserne det seneste år faldet med 1 pct. Den højeste inflation har Ungarn med 8,4 pct. og Letland med 7,8 pct.

hal-

BRANCHENYT
Læs også