Lønnen stiger

ARBEJDSMARKED Lønningerne i den private sektor steg på årsbasis med 3,3 pct. i første kvartal, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er en stigning i forhold til den lønstigning på 3,1 pct., der blev registreret i slutningen af 2006.

De største lønstigninger blev givet inden for bygge- og anlægssektoren, hvor den årlige lønstigningstakt nu er oppe på 3,7 pct. De næststørste lønstigninger er sket inden for industrivirksomhederne, hvor der er registreret en lønstigningstakt på 3,4 pct. De laveste lønstigninger skete i virksomheder inden for energi- og vandforsyning, hvor den årlige lønstigningstakt i første kvartal i år blev på 2,7 pct. Næstlaveste lønstigninger skete i virksomheder inden for transport og telekommunikation m.v. samt inden for personlige tjenesteydelser. Begge steder er lønningerne steget 3,0 pct. det seneste år, viser opgørelsen.hal-

BRANCHENYT
Læs også