IEA: Oliemarkedet under pres

Verdensmarkedet for olie har direkte kurs mod en forsyningskrise.

Potsdam

Så kontant opridser det Internationale Energi Agentur (IEA) situationen, og organisationen er ikke i tvivl om, hvor ansvaret skal placeres: Organisationen af Olieeksporterende lande (OPEC).

I sin månedsrapport for juni slår IEA fast, at udbud og efterspørgsel er på kollisionskurs. I juli kvartal venter IEA således, at efterspørgselen bliver så meget større end produktionen, at der dagligt skal hentes op til 1,5 millioner tønder fra de kommercielle lagre i de olieforbrugende lande.

IEA forventer nu, at den globale olieefterspørgsel i år vil stige med 2 pct. til 86,13 mio. tdr. Der er tale om en opjustering i forhold til månedsrapporten fra maj, da IEA satte efterspørgselsvæksten til 1,8 mio. tdr.

Intet tyder på, at OPEC vil øge sin produktion for at imødekomme den voksende efterspørgsel, og for første gang i længere tid vil de olieeksporterende lande uden for OPEC ikke være i stand til at afhjælpe situationen.

I de senere år er olieproduktionen uden for OPEC årligt steget med mere end én mio. tdr. i døgnet, men i år ventes produktionsstigningen at komme under denne vigtige grænse på grund af forsinkelser, faldende produktion i ældre felter og øget vedligeholdelse. Samlet ventes olieproduktionen uden for OPEC at blive på 50,2 mio. tdr. i døgnet i 2007.

Værst er situationen i Rusland, påpeger IEA, hvor et stort potentiale går tabt, fordi de internationale olieselskaber, der har kapital og teknologi, tør ikke investere i Rusland på grund af den autoritære energipolitik, som præsident Vladimir Putin er eksponent for.

IEA forventer, at Ruslands olieproduktion på grundlag af allerede igangsatte projekter vil stige med 7 pct. i perioden frem til 2010. Her vil produktionen kulminere med 10,6 mio. tdr., hvorefter den stagnerer eller begynder at falde.

OPEC kan, hvis organisationen vil, bringe produktionen op på et niveau, der kompenserer for den manglende produktionsvækst i andre lande. Det er der bare ikke meget, der tyder på, at OPEC vil. Situationens alvor blev tirsdag understreget af, at en tønde råolie fra Nordsøen til levering i august i London blev handlet til 71,75 dollars pr. tønde.

louiedk@jp.dk

..

BRANCHENYT
Læs også