Stor tillid til konkurrenceevne

Trods stigende omkostninger vurderer danske eksportvirksomheder, at deres konkurrenceevne vil blive forbedret fremover. Økonomer er skeptiske over for meldingen.

•Konkurrenceevnen er ikke blot øget det seneste år. Danske eksportvirksomheder vil - stik mod økonomernes analyser - styrke den yderligere i 2008.

Sådan lyder meldingen fra 312 eksportvirksomheder i en analyse, som Rambøll Management har gennemført for Morgenavisen Jyllands-Posten.

En tredjedel af de adspurgte virksomheder har oplevet en forbedret konkurrenceevne på deres vigtigste eksportmarked det seneste år, mens halvdelen af virksomhederne melder om uændret konkurrenceevne. Kun 7 pct. af virksomhederne melder om en forværring af konkurrenceevnen det seneste år.

Meldingen står i modstrid til den seneste opgørelse over arbejdsomkostninger. Mens de danske arbejdsomkostninger er steget med 3,1 pct., er de kun steget med henholdsvis 0,1 pct. og 2,8 pct. på vores to vigtigste eksportmarkeder, Tyskland og Sverige. Samtidig er virksomhedernes produktivitet vokset hurtigere i både Tyskland og i Sverige end i Danmark det seneste år, hvilket påvirker konkurrenceevnen negativt.

Også valutamæssigt er eksporten til det meste af verden uden for Europa ramt af en faldende dollarkurs, hvilket gør varerne dyrere.

Positive forventninger
Men det har tilsyneladende ikke berørt eksportvirksomhederne. 38 pct. af de adspurgte regner sågar med, at konkurrenceevnen vil blive yderligere forbedret det kommende år, mens kun 5 pct. tror, at konkurrenceevnen får et knæk.

Ifølge flere økonomer er der dog tale om en form for jubeloptimisme, fordi afsætningsmulighederne er gode i øjeblikket.

»Når man spørger til konkurrenceevnen, får man som regel et svar om, hvorvidt markedsforholdene er gunstige. Det er de,« siger cheføkonom Klaus Rasmussen, Dansk Industri og fortsætter:

»Virksomhederne har nemt ved at sælge. Men hvis udenlandske konkurrenter øger deres salg endnu mere, er der tale om, at vi mister markedsandele. Det er, hvad der sker i disse år. Jeg tror virksomhedernes svar først og fremmest afspejler, at virksomhederne oplever en stigende eksport. Men stigningen skyldes ikke forbedret konkurrenceevne, men gunstige konjunkturer på eksportmarkederne,« siger Klaus Rasmussen.

Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen, er enig.

»Eksportvirksomhederne oplever fremgang i deres salg, men ser ikke på den generelle udvikling på eksportmarkedet. Hvis eksporten eksempelvis er steget 10 pct., mens eksportmarkedet er vokset med 12 pct., har virksomheden i virkeligheden tabt markedsandele,« forklarer han.

Men der kan også være andre forklaringer på, at eksportvirksomhedernes melding om konkurrenceevnen trodser de officielle statistikker af de danske markedsandele, lønkonkurrenceevnen, produktiviteten m.v.

Bedre udvikling


»Nogle virksomheder kan godt inden for deres specielle område have en bedre udvikling i markedsandele, produktivitet eller konkurrenceevne end gennemsnittet. Selv om den enkelte virksomhed taber markedsandele, er det ikke sikkert, at det skyldes ringere konkurrenceevne. Danske virksomheder kan også tabe markedsandel på grund af produktionsbegrænsninger,« siger Helge Pedersen.

Meldingerne fra eksportvirksomhederne tyder på, at de forventede høje danske lønstigninger omkring 4,5 pct. i år og til næste år ikke vil hæmme eksporten. Blandt de 5 pct. af virksomhederne, der forventer ringere konkurrenceevne det kommende år, peger 47 pct. netop på de høje lønstigninger som den væsentligste årsag til de negative forventninger.halskov@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også