Kritik giver bonus

Kritiske danske investorer har ansvaret for, at omkostningerne er forholdsvist lave i Danmark.

• De mere end 900.000 danskere, der sparer op i investeringsforeninger, kan takke kritiske medlemmer for, at omkostningerne er blandt de laveste i Europa. Det mener investeringsforeningernes brancheorganisation, IFR, som har sammenlignet omkostningerne i Danmark med en international analyse af omkostningerne i europæiske foreninger.

Konklusionen er, at danskere har adgang til de laveste omkostninger i afdelinger med aktier, mens investeringer i obligationer er næstbilligst i Danmark. I alt indgår 12 lande i analysen.

Ifølge IFR sikrer strukturen i de danske investeringsforeninger deres medlemmer lave omkostninger, fordi kritiske medlemmer holder snor i direktionen, som derfor opper sig, når der skal forhandles om betalingen for de ydelser, som investeringsforeninger køber i bankerne.

»Der er tale om foreninger med generalforsamlinger, hvor medlemmerne møder op og holder direktørerne i snor. De spørger om omkostningerne, og i foreningernes forhandlinger med pengeinstitutterne er der fokus på, hvad man betaler for ydelserne,« siger Jens Jørgen Holm Møller, direktør i IFR.

Han peger på, at der i Danmark er nogen til at stille spørgsmålene, mens det ikke forholder sig sådan i udlandet.

»I udlandet er afdelinger født med en omkostningsprocent, og så er der ikke noget at diskutere. Omkostningerne er jo defineret. De er ikke i samme grad i fokus blandt investorerne,« mener Jens Jørgen Holm Møller.

Samtidig peger han på, at konkurrencen foreningerne i mellem er blevet intensiveret i Danmark.

Øget konkurrence
»I stigende grad konkurrerer investeringsforeninger med andre danske investeringsforeninger. Historisk har banktilknyttede foreninger samarbejdet med én bank, men i dag er det anderledes. Det bliver stadig mere almindeligt, at kunder bliver tilbudt andre beviser end dem med bankens eget navn,« mener Jens Jørgen Holm Møller.

Ifølge analysen af omkostningerne klarer de danske foreninger sig både flot overordnet set og inden for de områder, det er populært at investere i.

Danske foreninger er billigst, når det gælder afdelinger med globale, europæiske og nationale aktier, mens de er næstbilligst på aktiesiden i Fjernøsten.

Helt så godt klarer de sig ikke, når det gælder obligationer, hvor danske foreninger har de laveste omkostninger i obligationsafdelinger med fokus på nye markeder, er næstbilligst på globale obligationer, tredjebilligst på nationale obligationer og en delt nr. fire på europæiske obligationer.

Tallene ser dog bedre ud, end de reelt er, påpeger Dansk Aktionærforening. Investeringsforeningerne har nemlig valgt udelukkende at fokusere på såkaldt aktivt styrede afdelinger, hvor forvalteren forsøger at skabe et højere afkast end markedet.

Alternativet er passive afdelinger, der blot skygger et marked. Den slags er udbredt i udlandet og kendetegnet ved ofte at have væsentligt lavere omkostninger.

Udenlandske investorer har reelt billigere adgang til de finansielle markeder end danske, selv om omkostningsanalysen umiddelbart viser det modsatte, påpeger aktionærforeningen.

»Vi har ikke noget marked for billige, passive afdelinger i Danmark. Det mangler selv om det er det vigtigste og bedste produkt for investorerne,« siger Claus W. Silfverberg, direktør i Dansk Aktionærforening.

Finanshuset Lipper Fitzrovia står bag den internationale analyse af omkostningerne. Passive afdelinger er med i analysen, men er blevet frasorteret af IFR.

kristoffer.brahm@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også