Fusion opgivet

For 14 dage siden omtaltes sagen omhandlende "Crash Test Dummies".

Sagen indebar, at det britiske investeringsselskab HgCapital ønskede at overtage den amerikanske virksomhed Denton.

Denton er en af verdens to største producenter af crash test dummies, som altså er de karakteristiske dukker, der bruges i forbindelse med sikkerhedstests af biler. Den anden af de to store producenter af disse dukker er virksomheden FTSS, som allerede i forvejen er ejet af HgCapital.

For 14 dage siden var status, at Kommissionen havde besluttet at indlede en dybtgående undersøgelse af transaktionen med henblik på at vurdere de konkurrencemæssige problemer, der kunne være knyttet hertil.

Kort tid efter den beslutning kom ud, er det imidlertid nu blevet offentliggjort, at HgCapital har opgivet at gennemføre transaktionen, og man har derfor trukket anmeldelsen tilbage. Kommissionen indstiller derfor sine undersøgelser.

Indledningen af en dybdegående undersøgelse, en såkaldt fase 2-undersøgelse, er ikke ensbetydende med, at en fusion ikke kan forventes tilladt.

En fase 2-undersøgelse er dog som regel en indikator for, at der er tale om en sag, hvor Kommissionen kan forventes at knytte visse betingelser til godkendelsen, f.eks. at parterne skal frasælge visse aktiviteter, på områder, hvor der ellers måtte forventes konkurrenceproblemer.

Det er kun et fåtal af de sager, som Kommissionen behandler, hvori der indledes fase 2-sager, og det er i øvrigt meget sjældent, at transaktioner ikke tillades.

Det er da heller ikke nødvendigvis tilfældet, at denne crash test dummies-transaktion ikke ville være blevet tilladt, men parterne har altså nu valgt at opgive forehavendet.

Kommissionen har netop indledt endnu en fase 2-undersøgelse, og dette er sket i forbindelse med en transaktion, der involverer virksomheder, der fremstiller bestemte former af træ.

Trætyperne bruges blandt andet til møbelproduktion, og det er umiddelbart Kommissionens opfattelse, at transaktionen er konkurrenceretlig problematisk.

Transaktionen indebærer nærmere, at det tyske selskab Kronospan køber visse træ-aktiviteter fra det østrigske selskab Constantia.

Parterne har overlappende aktiviteter, og på visse områder nærer Kommissionen altså bekymring for, at virksomhederne, såfremt de bliver lagt sammen, vil have en så stærk markedsposition, at konkurrencen kan blive svækket. I forbindelse med Kommissionens indledende undersøgelser er der fra kundeside således indkommet bemærkninger om, at man er bekymret for de følger, som sammenlægningen kan medføre.

Kommissionen har nu i første omgang frem til 19. oktober 2007 til at træffe afgørelse i sagen. Denne frist kan blive forlænget, hvilket for eksempel kan være tilfældet, såfremt der skal ske drøftelser af eventuelle tilsagn, hvor parterne forpligter sig til visse begrænsninger for at lempe de konkurrenceretlige bekymringer knyttet til fusionen.

For 14 dage siden omtaltes en transaktion, der vedrørte dækproducenten Bridgestone's overtagelse af det amerikansk selskab Bandag.

Kommissionen har endvidere netop godkendt en helt anden transaktion, der også involverer bildæk. I den transaktion overtager det tyske selskab Continental således et slovakisk selskab med navnet Matador, der blandt andet fremstiller bildæk.

Kommissionen vurderede, hvorvidt transaktionen ville give anledning til konkurrencemæssige problemer, og så i den forbindelse på det forhold, at såvel Matador som Continental er producent af bildæk, ligesom parterne også havde andre overlappende aktiviteter.

Bl.a. fordi Matador i vidt omfang fokuserer på Central- og Østeuropa, fandt man ikke, at transaktionen ville give anledning til problemer, idet der fortsat ville være stærke konkurrenter til den fusionerede virksomhed, og Kommissionen godkendte derfor transaktionen.Jyllands-Posten bringer i samarbejde med advokatvirksomheden Kromann Reumert nyhedsstof om EU-lovgivning og domstolsafgørelser af særlig interesse for danske virksomheder.

BRANCHENYT
Læs også