Sjælsø i ny aftale

Sjælsø Gruppen og Property Group har indgået aftale om retailprojekter i Sverige og Finland for op til 1,0 mia. kr. Der er tale om i alt seks projekter, der har en projektværdi på 400 mio. kr. og vil blive færdigbygget i løbet af 2008.

Parterne har samtidigt indgået aftale om yderligere projekter i Sverige og Finland med en projektværdi på ca. kr. 600 mio., såfremt projekterne færdigudvikles og gennemføres fra Sjælsø Gruppens side. I slutningen af 2006 solgte Sjælsø Gruppen to retailprojekter i henholdsvis Ålesund, Norge og Ludvika, Sverige til Property Group for ca. 200 mio. kr. Dermed når den samlede aftale mellem de to parter op på ca. 1,2 mia. kr. » Vi kan konstatere, at der fortsat er betydelig aktivitet på retailmarkedet med en betydelig efterspørgsel fra såvel brugere som investorer. Vi forventer derfor at kunne etablere flere nye retailprojekter i den kommende tid,« siger direktør Flemming Jensen, Sjælsø Gruppen.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også