»Vi beskytter ikke os selv«

Udenrigsministeriet afviser kritikken fra Bagmandspolitiet. »Vi har været så åbne, som vi overhovedet kan,« siger ministeriets chefjurist.

»Vi slæber ikke på fødderne - vi har været så åbne, som vi overhovedet kan.«

Sådan siger chefjurist i Udenrigsministeriet, Peter Taksøe-Jensen, om kritikken af, at bagmandspolitiet foreløbig ikke har kunnet få lov til at afhøre medarbejdere i Udenrigsministeriet som vidner, og har fået afslag på at få centrale dokumenter udleveret som bevismateriale til brug i retssager.

»På et møde med bagmandspolitiet i februar 2006 blev vi spurgt om, hvad vores generelle holdning var til afhøring af Udenrigsministeriets personale, og jeg svarede, at det generelt ikke er noget, vi stiller op til. Vi prøver i stedet at give de ønskede oplysninger på anden vis.

Så hørte vi ikke mere, før vi fik et brev for nogle måneder siden, hvor vi blev bedt om at stille fire navngivne medarbejdere til rådighed for politiafhøring. Derefter tog vi et møde med de to politifolk, som efterforsker sagen, hvor vi prøvede at få afklaret, hvad de ønskede,« siger Peter Taksøe-Jensen.

Mødet blev holdt den 23. april, og endte ikke med grønt lys til afhøringerne. Udenrigsministeriet ville overveje sagen nærmere, og har siden involveret andre dele af centraladministrationen i sagen, uden at der foreløbig er kommet nogen afklaring.

»Det, som vi ikke er færdige med at tænke over, er, hvordan vi skal afveje hensynet til de ansattes retssikkerhed med hensynet til politiets efterforskning. Hvis man i andre dele af centraladministrationen mener, at hensynet til politiets efterforskning skal veje tungest, så retter vi os efter det. Vi vil ikke på den front være mere lukkede, end den øvrige centraladministration synes, man skal være.

Overvejelserne ville være lettere, hvis bagmandspolitiet ville fortælle os, hvilke oplysninger de er ude efter, men det vil de ikke give os indblik i.«

Takkede nej
Udenrigsministeriet har tilbudt, at bagmandspolitiet kan stille skriftlige spørgsmål, og få en skriftlig erklæring fra ministeriet som svar. Det har bagmandspolitiet sagt nej tak til.

Om dokumenterne forklarer Taksøe-Jensen, at bagmandspolitiet har fået lov at gennemgå alle sagens dokumenter i Udenrigsministeriet. Efterfølgende har de bedt om at få bestemte papirer udleveret, for at kunne bruge dem som bevis i evt. retssager. I nogle tilfælde sagde Udenrigsministeriet nej, enten ved helt at afvise at udlevere dokumentet, eller ved at slette passager i dokumenterne, før de blev udleveret.

»Der har vi foretaget en helt sædvanlig vurdering efter offentlighedsloven, hvor vi bl.a. tager hensyn til statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter. Der er ingen hjemmel i offentlighedsloven til at beskytte Udenrigsministeriets ageren - det er ikke det, vi har gang i her.«

BRANCHENYT
Læs også