De ældste ansatte har størst værdi

Jo mere man udstationerer unge ansatte, desto mindre får virksomheden ud af det, konkluderer ny undersøgelse.

• Ambitionerne er store, når danske virksomheder sender medarbejdere til udlandet for at forbedre forretningen.

Men sender man unge og uerfarne medarbejder langt væk hjemmefra, ja så bliver udbyttet ikke altid godt.

Det viser en analyse, som Rambøll Management har lavet for juristerne og økonomernes fagforening, Djøf. En af konklusionerne er nemlig, at det giver størst værdi for virksomheder og organisationer, at udstationere ældre, men også lønmæssigt dyrere, eksperter og ledere. Og jo mere man udstationerer unge desto mindre værdi har det omvendt i sidste ende, hedder det i analysen.

For mange unge ude
»Tilbagemeldingerne fra virksomhederne tyder på, at der sendes for mange af de unge medarbejdere ud. Det viser, at der er behov for at virksomhederne sikrer en større spredning i alders- og erfaringssammensætningen, når det handler om at udstationere medarbejdere,« siger formanden for Djøf, Finn Borch Andersen.

Baggrunden for konklusionerne er ifølge rapporten, at de unge medarbejdere ikke har samme erfaringsniveau, som eksperterne og derfor har de heller ikke kompetencerne til at yde det samme stykke arbejde som de erfarne folk. Det betyder samtidig, at de unge medarbejdere med under to års erfaring bruger tiden i udlandet på at tilegne sig de nødvendige kompetencer og dermed ikke har samme tid som de ældre medarbejdere til at sende værdi hjem til Danmark.

For private virksomheder er værdi i dette tilfælde det samme som flere penge på bundlinjen, mens det for offentlige organisationers vedkommende er værdi i form af øget indflydelse. Undersøgelsen fra Djøf viser også, at de danske virksomheder og organisationer ikke udnytter potentialet i at udstationere medarbejdere tilstrækkeligt. En af årsagerne er bl.a. den danske erhvervsmentalitet, der hellere vil skue nationalt end globalt, lyder det.

Ender i skuffelse


Samtidig bliver udstationeringen ofte en skuffelse, når den udsendte medarbejdere efter en tid vender hjem til kontoret. Det skyldes især, at mange danske virksomheder ofte er dårlige til at udnytte de kompetencer, medarbejdere har med sig hjem i kufferten. Når først medarbejderne er hjemme igen, bliver den nye tilegnede viden og internationale erfaring ikke brugt i 61 pct. af tilfældene, står der i rapporten.

»Mange steder opfatter medarbejderne på arbejdspladsen i Danmark de hjemvendte, som medarbejdere, der har været sendt ud for at hygge sig i udlandet. Og resultatet af det bliver, at man i stedet for at benytte deres nye kompetencer og viden sætter dem til at lave noget helt andet. Det får ingen af parterne i sidste ende noget nyttigt ud af,« siger Finn Borch Andersen, Djøf.

Derfor peger anbefalingerne i rapporten på, at virksomhederne skal blive bedre til at lave en egentlig strategi for videndeling i forbindelse med en udstationering. Det er ikke sket i 55 pct. af de adspurgte virksomheder.

Ifølge rapporten får især handel og reparationsindustrien et stort udbytte (62 pct.) ved udstationering. Det kniber mere i gruppen af virksomheder indenfor generel industri. Her har kun 27 pct. af de adspurgte virksomheder konstateret, at de fik et højt udbytte ud af at sende medarbejdere ud over landets grænser.

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 484 private virksomheder indenfor industri, transport, handel, finans- og pengeinstitutter samt forretningsservice. Også 89 kommunale og statslige organisationer har medvirket.

maria.dalhoff@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også