BP går biovejen

Stort bioethanolanlæg bliver anlagt ved Hull i England.

Som det første af de store globale olieselskaber går BP PLC nu ind i produktionen af bioethanol.

Anlægget vil blive etableret i Saltend ved Nordsø-havnebyen Hull ved siden af BP's eksisterende olieraffinaderi og petrokemiske kompleks, og skal fra 2009 producere bioethanol på basis af hvede. Produktionskapaciteten bliver efter planen på 425 millioner liter bioethanol om året.

BP etablerer anlægget i samarbejde med fødevarekoncernen Associated British Foods PLC (ABF) og kemikoncernen DuPont Company. BP og ABF ejer hver 45 pct. af anlægget, mens DuPont ejer de resterende 10 pct.

Kun ét fortilfælde
De store globale olieselskaber har hidtil holdt sig på afstand af bioethanolproduktionen, selv om de både vil være de største aftagere og sidder på den logistik, der er nødvendig for udbredelsen af biobrændstoffer.

Royal Dutch Shell vil opføre et anlæg i Nordtyskland, der skal lave autodiesel på basis af biologisk affaldsmateriale. Her anvendes en forgasningsteknologi, hvor det biologiske råmateriale omdannes til gas, som siden omdannes til autodiesel. Metoden er således væsensforskellig fra biodiesel, der er et motorbrændstof bestående af raffineret vegetabilske olier.

De eneste større olieselskaber, der før BP er gået ind i bioethanolproduktion, er amerikanske Marathon Oil Company, som i samarbejde med en stor grovvarekoncern opfører et bioethanolanlæg i Grenville i staten Ohio.

Hvedeeksport truet
BP-anlægget i Hull skal årligt bruge omkring én million tons hvede og kommer således til at lægge beslag på halvdelen af det gennemsnitlige årligt høstoverskud på to millioner tons, der hidtil er blevet afsat på verdensmarkedet. Da der eksisterer planer om etablering af andre bioethanolanlæg i Storbritannien, kan konsekvensen blive, at Storbritannien ophører med at eksportere hvede.

»Vi forventer ikke, at anlægget i Hull vil påvirke de britiske fødevarepriser i noget nævneværdigt omfang. Vi kan imidlertid ikke udelukke det, og derfor er det da også ambitionen, så snart som teknologisk muligt at basere produktionen af bioethanol på basis af biologisk affaldsmateriale i stedet for korn,« siger Iain Conn, BP's raffinaderi og marketingdirektør.

Hellere butanol
På sigt er målet, at BP-anlægget i stedet for bioethanol skal producere biobutanol.

Energiindholdet i en liter bioethanol er omkring 75 pct. af energiindholdet i en liter oliebaseret benzin, mens energiindholdet i en liter biobutanol er 95 pct. af energiindholdet i benzin. En anden afgørende forskel på bioethanol og biobutanol er, at førstnævnte forholdsvis let går i forbindelse med vand og derfor er en udfordring at transportere over større afstande; hvorimod biobutanol er mere stabil og derfor kan transporteres gennem de rørledninger, som olieindustrien er fuldt fortrolig med.

Sideløbende med aftalen med at bygge bioethanolanlægget, har BP og DuPont indgået en aftale om at opføre et biobutanol-forsøgsanlæg på BP-komplekset i Hull.

BRANCHENYT
Læs også