Højt dansk BNP

INDKOMST En femteplads. Det er, hvad Danmark opnår, når de 27 EU-landes bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger for hele 2006 sammenlignes. Foran Danmark ligger Luxembourg, Irland, Holland og Østrig.

Der er i sammenligningen taget højde for, at der er forskel i prisniveauet i de enkelte lande, så tallet er opgjort på basis af købekraften. Statistikken, som Eurostat står bag, er opbygget på baggrund af et indeks, hvor BNP pr. indbygger i EU27 er sat til 100. Det giver Danmark et indeks på 127, altså et pænt stykke over gennemsnittet. I bunden findes rækken af østeuropæiske lande. Set på de vesteuropæiske lande uden for EU, Norge, Island og Schweiz, så overgår de alle Danmark med højere indeks i statistikken.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også