Jubel hos Egetæpper

Egetæpper planlægger betydelige investeringer de kommende år for at kunne fastholde en lønsom produktion i Danmark. Det fremgår af tæppekoncernens årsregnskab, der i øvrigt viste en pæn stigning i overskuddet.

Overskuddet før skat er øget med 19 mio. kr. til 61 mio. kr., og omsætningen er samtidig steget med 13 pct. til 749 mio. kr. På baggrund af overskuddet indstiller ledelsen til, at der betales 40 kr. i udbytte, og den iværksætter desuden et tilbagekøbsprogram. Tilbagekøbet vil være på op til 10 pct. af aktiekapitalen og blive gennemført i andet halvår 2007.

Det er ledelsens plan at hæve investeringsniveauet betydeligt, så der skal investeres over 100 mio. kr. i de kommende to-tre år.

For regnskabsåret 2007/08 venter Egetæpper et overskud før skat på 75 mio. kr. og en omsætning på 825 mio. kr. Væksten i omsætningen vil primært komme fra eksportmarkedern.

Koncernen offentliggør samtidig sin langsigtede strategi og målsætning. Den omfatter en årlig vækst i omsætningen på 10 pct. og en forbedring af indtjeningsmarginalen målt på overskuddet før skat fra 8 pct. til 10 pct.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også