Hård kamp om energiaftale

Investeringer i vind og biogas samt energibesparelser er blandt kernepunkterne i en ny energiaftale. En række alvorlige hængepartier udestår, før en aftale kan komme i hus.

Mere vind og biogas, øgede energibesparelser og en omlægning af energiafgifterne. Sådan lyder oplægget til en aftale, der skal skabe bred politisk enighed om dansk energipolitik de kommende år.

Sent torsdag var det dog stadig uklart, om der kan samles et bredt flertal bag en aftale, som bl.a. skal løfte andelen af vedvarende energi i energiforbruget til mindst 30 pct. i 2025.

Blandt andre målsætninger i et oplæg til forhandlingerne er, at andelen af biobrændstof til transport skal forøges til 10 pct. i 2020, samt at det offentlige skal investere en mia. kr. årligt i forskning og udvikling af energiteknologi frem mod 2010.

Alle folketingets partier minus Enhedslisten har været involveret i forhandlingernes slutfase.

Et af de springende punkter i forhandlingerne har været omfanget af de energibesparelser, der lægges op til.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Postens kilder har regeringens udgangspunkt været et uændret energiforbrug i en situation, hvor økonomien vokser, mens oppositionen ønsker et decideret fald.

Uenighed om råderum
Hvad angår den vedvarende energi, er der også fortsat uenighed om, hvor stort råderum der skal gives til kraftvarmeværkerne i forhold til anvendelsen af biomasse og andre brændsler.

Det gælder i spørgsmålet, om de centrale kraftvarmeværker skal kunne udvise større fleksibilitet i deres anvendelse af kul som brændsel, og om de decentrale kraftvarmeværker skal have ret til et brændselsvalg, så de kan skifte fra naturgas til biomasse.

På afgiftsområdet er der ligeledes ting, som skiller parterne. Forslaget om indførelsen af en NOx-afgift fra 2010 på 5 kr. pr. kilo volder knuder. Regeringen ønsker nemlig at tilbageføre det fulde nettoafgiftsprovenu, så der ikke i den forbindelse kommer flere penge i statskassen og skattestoppet risikerer at blive udhulet.

Udbygning af vindenergien er et centralt element i forhandlingerne, fordi det langsigtede mål er helt at frigøre Danmark fra de fossile brændsler - kul, olie og naturgas.

I dag kommer omkring 15 pct. af energien fra vedvarende kilder - en andel man satser på at øge til 19,5 pct i 2011.

Det kræver udbygning med havvindmøller; noget der lægges op til skal drøftes mere detaljeret mellem partierne i 2009. Det forventes, at en 200 megawatt havvindmøllepark ud for Djursland kommer til at indgå i planerne.

Diskussion om tvang
I forhandlingerne har der været uenighed om, hvorvidt det skal være muligt at tvinge kommunerne til en bestemt placering af vindmøller på land.

Oppositionen har også kritiseret et forslag fra regeringen om, at vindmølleejere skal betale erstatning, hvis nye møller betyder værditab på ejendomme i nærheden.

En kilde tæt på forhandlingerne understregede sent torsdag, at det er usikkert, om der kan findes en løsning på alle disse spørgsmål, eller det ender med, at projektet om et bredt forlig går i vasken.

poul.funder@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også