614 mio. kr. i hus

Ejendomsudviklingsselskabet Keops sælger norske ejendomme for 660 mio. nkr. (618 mio. kr.), hvilket er en smule højere end den bogførte værdi.

Der er tale om den norske del af den såkaldte Nordic Light-portefølje. Salget påvirker ikke Keops forventninger til resultatet i år. Oprindelig var det planen, at Keops ville formidle ejendommene i Nordic Light-porteføljen, men i maj oplyste selskabet, at det havde besluttet at beholde de finske ejendomme og sælge de svenske og norske. »Salget har en mindre positiv resultateffekt for Keops, idet salgsprovenu fratrukket omkostninger relateret til saglet marginalt overstiger den bogførte værdi pr 31. marts 2007,« skriver Keops. Keops venter fortsat et overskud før skat i regnskabsåret 350-450 mio. kr. inklusive værdireguleringer af ejendomme og gæld.

RB-Børsen

BRANCHENYT
Læs også