Politikere klar til DSB-jackpot

PRIVATISERING Regeringen og Dansk Folkeparti er klar til at sælge hele DSB på én gang og hæve gevinsten efter nye milliardkontrakter.

Sælg biksen, mens der er penge i skidtet.

Politikerne er begejstrede for DSB's nye milliardkontrakter i Øresundsregionen, og de er parate til at indkassere gevinsten via et hurtigt salg af de gamle statsbaner. Og i modsætning til tidligere åbner regeringens støtteparti Dansk Folkeparti nu for at sælge hele DSB på én gang.

»En privatisering af DSB ligger lidt bedre til højrebenet nu, og jeg mener, at vi skal gå hele vejen fra start. Der er ingen begrænsninger, og det skal ske snarest muligt,« siger trafikordfører Walter Christophersen fra Dansk Folkeparti.

De nye toner vækker glæde hos regeringspartierne, der begge har trukket netop i den retning. Dansk Folkeparti har tidligere tøvet i forhold til en privatisering af DSB, og sidste år måtte regeringen opgive at sælge hele Banedanmarks entreprisedivison og i stedet nøjes med 25 pct., som Dansk Folkeparti havde krævet.

En fornuftig melding


»Det er en fornuftig melding. 25 procents-modellen er det samme som ingenting. Det skal være en fuld privatisering. Det er klart, at der er en masse ting, der skal afklares, men jo før, jo bedre,« siger Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorenzen.

De Radikale skal dog også tages med på råd, da de er med i forligskredsen på jernbaneområdet, men selv om partiets trafikordfører, Martin Lidegaard, siger, at han som udgangspunkt går efter et salg på 25 pct., så er han »uideologisk«:

»Vi er til at forhandle med,« siger han.

De danske gevinster fra Øresundsudbuddet er til at tage og føle på. Der er annonceret flere tog til tiden, mere service, tryggere og renere stationer - alt sammen 100 mio. kr. billigere om året end de 450 mio. kr., som DSB får for at drive Kystbanen fra Helsingør til København i dag.

Det har givet politikerne blod på tanden, men da man ikke kan regne med, at DSB også vinder samtlige udliciteringer fremover, risikerer de at udhule værdien af DSB i forbindelse med et salg.

»Med den nye kontrakt er DSB blevet meget mere værd, og hvis jeg var politiker, ville jeg forsøge at få den solgt, mens prisen er høj,« siger trafikforsker ved Danmarks Tekniske Universitet Alex Landex.

Problemet er de mange tjenestemænd, hvis rettigheder skal frikøbes, hvis virksomheden sælges, og netop det tema har hidtil blokeret for salget af Banedanmark Entreprise. Men hvis ikke DSB kan privatiseres i en ruf, er Dansk Folkeparti og regeringspartierne klar til at tage fat på nye udliciteringer. Også på det punkt lufter støttepartiet markante tanker:

Stof til eftertanke


»Det er klart, at besparelsen på 100 mio. kr. på Kystbanen giver stof til eftertanke, og hvis der skal udliciteres nye strækninger, kunne det være hele hovedstrækningen fra København til Aalborg. Hvorfor ikke? Det er her, det sner,« siger Walter Christophersen.

Transportministeriet er blandt andet i gang med at undersøge, hvor meget der skal følge med i et salg af DSB, og indtil det ligger fast, er det ikke muligt at anslå en værdi af virksomheden. Ifølge transport- og energiminister Flemming Hansen (K) er der igangsat et udredningsarbejde, som skal klarlægge grundlaget for den fremtidige strategi vedrørende flere udbud og det fremtidige ejerskab.

»Dette arbejde vil jeg gerne have tilendebragt, før jeg lægger mig fast på en holdning. Jeg tror, at det vil være godt at privatisere DSB. Det er dog også klart, at påbegyndes en privatisering, vil kommende investorer forvente, at Transport- og Energiministeriet kan svare på, hvad der skal ske med resten af statens ejerskab på længere sigt,« siger Flemming Hansen.

BRANCHENYT
Læs også