Statens selskaber i storform

Staten tjener kassen på at drive egne virksomheder. HTS mener, at det er på høje tid at få dem privatiseret, nu da de kan stå på egne ben.

Dong Energy har hovedparten af æren for, at staten tjener mere på sine selskaber. Foto: Jyllands-Posten Foto: Jyllands-Posten

Den danske stat scorer som aldrig før på at drive virksomhed.

Det viser Finansministeriets seneste opgørelse af blandt andet omsætning, indtjening og udbytter fra de statsejede selskaber.

Tallene viser, at omsætningen er steget fra omkring 45 mia. kr. i 2002 til i underkanten af 80 mia. kr. sidste år. Der er også tjent flere penge på bundlinjen, og staten regner derfor med at kunne hæve rekordstore 3,3 mia. kr. i udbytter i 2007 - en stigning på 47 pct. i forhold til sidste år.

Opgørelsen dækker imidlertid over store forskelle. Energimastodonten Dong Energy kan i overvejende grad selv bære flere af udviklingstendenserne. Fusionen med Elsam, Energi E2 og Nesa betød tæt på en fordobling af omsætningen, og renses statens udbytteindtægter for Dong Energy, er de faktisk faldet.

Behersket jubel


Når det gælder væksten i virksomhederne, er tendensen imidlertid stort set entydig.

Men selv om virksomhederne er en rigtig god forretning for den danske stat, er jublen behersket i en af de brancheorganisationer, der repræsenterer de statsejede virksomheders private konkurrenter.

»Vi oplever ofte sager, hvor vores medlemmer klager over, at der ikke bliver konkurreret på fair og lige vilkår. De ender ikke altid til vores fordel, men det er et symptom på, at snitfladerne mellem statsejede og private virksomheder ikke er gode nok,« siger Michael Svane, erhvervspolitisk direktør i Handel- Transport- og Serviceerhvervene (HTS).

Kim Munch Lendal, direktør i Dansk Erhverv, er enig i synspunktet.

»Vi har oplevet store prisstigninger fra både Post Danmark og Dong, og man kan frygte, at det er virksomhederne og forbrugerne, der betaler regningen på grund af manglende konkurrence,« siger han.

Staten bør privatisere
Hos Handel- Transport- og Serviceerhvervene peger Michael Svane derfor på, at de statsejede virksomheder bør privatiseres. Så kan staten i stedet tjene på skatter fra drift og personskatter fra de ansatte.

»Man kan selvfølgelig være tilfreds med, at de statsejede virksomheder tjener penge, men det er også et argument for at privatisere dem og slippe dem ud på det store marked. Spørgsmålet er, om tiden ikke er løbet fra de statsejede virksomheder,« siger Michael Svane.

Den danske stat ejer 14 virksomheder helt eller overvejende, hvoraf de fire med den største omsætning er Dong, Post Danmark, DSB og Danske Spil (tidligere Tipstjenesten). Derudover har staten ejerandele i blandt andet SAS, Københavns Lufthavne, Air Greenland, Ørestadsselskabet og Scandlines. I sidste måned blev der dog indgået en aftale om at sælge Scandlines.

Dong skal børsnoteres senere på året, og Transportministeriet er i fuld gang med at undersøge mulighederne for et salg af DSB.

BRANCHENYT
Læs også