Erhvervslivet dumper Ny Alliance

Da partiet Ny Alliance blev dannet for to måneder siden, blev det fra mange sider udråbt til bl.a. at være meget erhvervsvenligt. I dag dumper danske erhvervsfolk partiet, når det gælder erhvervsvenlighed.

Ledere i danske eksportvirksomheder har ingen tiltro til det nystiftede parti Ny Alliance, når det gælder partiets velvilje over for erhvervslivet.

I stedet er det Venstre og de konservative, der løber med tilliden til trods for, at Ny Alliance vil nedsætte skatten på arbejde til 40 pct.

Det viser en analyse, som Rambøll Management har gennemført i 312 eksportvirksomheder for Morgenavisen Jyllands-Posten. Ledere og eksportchefer i eksportvirksomhederne er blevet spurgt, hvilket parti de anser som det mest erhvervsvenlige, og her peger kun 1 pct. på Ny Alliance som det mest erhvervsvenlige parti. Det er lige så lav en placering som socialdemokraterne og de radikale.

Da undersøgelsen blev foretaget, havde Ny Alliance dog ikke fremlagt en konkret erhvervspolitik, men partiets ønske om at reformere skattepolitikken var et kendt standpunkt.

Det var også tydeligt i den offentlige debat, at forventningerne til det nye midterpartis erhvervspolitik var store. Lavere beskatning af arbejde er noget, mange erhvervsorganisationer har efterspurgt i årevis, hvorfor udmeldingen harmonerede med billedet af Ny Alliance som et meget erhvervsvenligt parti. Men mindre end to måneder efter at partiet blev stiftet, er glansen gået af billedet.

Venstre fører an
I stedet er det Venstre og de konservative, der regnes for at være de mest erhvervsvenlige partier. Således peger 32 pct. af erhvervslederne på Venstre, mens 25 pct. mener, at de konservative er det mest erhvervsvenlige.

Herefter kommer socialdemokraterne, de radikale og Ny Alliance på en delt 3. plads, idet de hver især kun peges på af 1 pct. af erhvervslederne.

SF er der ingen, der peger på. Dansk Folkeparti samt Enhedslisten fremstår også, som om ingen erhvervsfolk har peget på dem, men det skyldes, at den procentvise tilslutning er afrundet til nul, hvis der kun er stemmer fra meget få personer - dvs. under 0,5 pct. Derfor afslører tallene bag undersøgelsen også, at en enkelt erhvervsleder har fremhævet Dansk Folkeparti som det mest erhvervsvenlige parti, mens en anden har peget på Enhedslisten.

Et enkelt parti
Næsten lige så overraskende er det, at hele 39 pct. af de adspurgte erhvervsfolk ikke har følt sig i stand til at udpege ét enkelt parti som det mest erhvervsvenlige. Det er en større andel ved ikke-stemmer, end vi ser ved et almindeligt folketingsvalg...

BRANCHENYT
Læs også