TDC sælger 226 af sine ejendomme

ejendomme Den største ejendomshandel i Danmark faldt fredag på plads, da TDC solgte 224 ejendomme til ATP og PFA for 4,1 mia. kr. Køberne etablerer en ny ejendomsfond til porteføljen.

Danmarks største ejendomshandel blev fredag en realitet, da TDC solgte 224 ejendomme til ATP og PFA for 4,1 mia. kr.

Det sikrer TDC en indtægt på ca. 2,8 mia. kr. efter skat. Teleselskabet fortsætter som lejer og forklarer salget med, at administration af ejendomme ikke hører til koncernens kernekompetence.

For pensionskasser og andre institutionelle investorer er der tale om lidt af en lækkerbisken, idet der sjældent kommer ejendomsporteføljer af den størrelse til salg. TDC kunne da også vælge og vrage mellem flere potentielle købere.

»Der var en del andre interesserede, men det vil vi ikke kommentere yderligere,« siger Nicolaj Due, pressechef i TDC, som end ikke vil sige, om der var yderligere dansk islæt blandt de mulige købere.

1.362 ejendomme tilbage
TDC ejer stadig 1.362 ejendomme. Det er hovedsageligt mindre, tekniske anlæg, mens de frasolgte ejendomme primært anvendes til administration og teknik.

ATP og PFA etablerer en ny ejendomsfond til porteføljen, som de hver især ejer 49,7 pct. af. De resterende 0,6 pct. køber Ejendomsselskabet Norden, der bliver forvalter af fonden og får til opgave at udvikle porteføljen.

Afkast på 5 pct.
»For at sikre deres engagement, har vi bedt dem om at være med på en lille andel. Vi forventer et årligt basisafkast på ca. 5 pct., som indekseres med inflationen. Derudover tror vi på yderligere et afkast, fordi porteføljen kan udvikles, i takt med at TDC fraflytter nogle af ejendommene, som så kan bygges om til kontorer eller detailhandel,« siger Michael Nielsen, direktør i ATP Ejendomme.

TDC-ejendommene omfatter ca. 480.000 kvm, hvilket selv for en pengetank af ATP's kaliber er en betydelig størrelse.

»Det er ATP's største transaktion på ejendomme. Vores andel er på godt to mia. kr., og det finder vi passende. Vi kunne principielt godt have klaret handelen alene, men vores filosofi er at gå ind i specielle ejendomsinvesteringer med andre,« siger Michael Nielsen.

Efter handlen har ATP investeret ca. 17 mia. kr. i ejendomme, hvilket er under 5 pct. af den samlede balance. Det tal skal skrues yderligere i vejret.

»Vi er aktivt søgende efter ejendomme i Danmark og ejendomsfonde i udlandet,« siger Michael Nielsen.

PFA har heller ikke fået stillet sulten efter opkøbet, som sender pensionsselskabets samlede ejendomsinvesteringer op på ca. 7,5 pct. af balancen.

»Vi vil godt ligge mellem 7,5 og 10 pct. Nu er vi kommet tættere på det mål, men vi er købere til kvalitetsejendomme,« siger Michael Willumsen, direktør i PFA Ejendomme, som også netop har købt et projekt af Sjælsø Gruppen til knap 350 mio. kr.

PFA er dog kun interesseret i administrations- og kontorbygninger, mens boligejendomme grundet de høje priser ikke er attraktive.

kristoffer.brahm@jp.dk

BRANCHENYT
Læs også