Capinordic afviser pres fra ITH-aktionærer

Finanskoncernen Capinordic opfordres af flere aktionærer i ITH til at melde klart ud om fremtiden for selskabet samt sætte gang i et tilbud om indløsning af aktier. Selskabet viste nemlig ifølge aktionærer på mandagens generalforsamling, at det har kontrol over magten i ITH.


Men det afvises af adm. direktør Lasse Lindblad, Capinordic:

»Vi har selv kun knap 22 pct. af aktierne i selskabet og har ikke indgået aftaler om fremtiden med andre aktionærer. Derfor kan det slet ikke komme på tale med tilbud om indløsning af aktier eller andet. Vi overholder alle spilleregler«

Men på den ekstraordinære generalforsamling kunne I mønstre et stort flertal af de fremmødte aktier og fik jeres plan vedtaget. Hvordan hænger det sammen?

»Vi har fuldmagter fra andre aktionærer, som er enige med os i, at bestyrelsen skulle reduceres fra fire til tre medlemmer. Og da den tidligere bestyrelse havde meddelt, at den ville gå af, hvis forslaget blev vedtaget, opstillede vi vores egne kandidater. Fuldmagterne var udelukkende til forslaget om dagsorden på den ekstraordinære generalforsamling.«

Hvorfor fremlægger I ikke en plan for ITH's fremtid? I har udpeget bestyrelsen, og har vel en ambition for, hvad selskabet skal bruges til?

»Bestyrelsen, som blev valgt mandag, må i gang med arbejdet og har opgaven med at lægge en strategi. ITH er en interessant virksomhed med børsnotering, en solid egenkapital samt en yderst god likviditet. Capinordic vil dog som finanshus være med til at tilvejebringe muligheder,« siger Lasse Lindblad.

jep

Læs også