Olieprisen har kurs mod rekord

energi Nordsøråolie er blot 96 cents fra prisrekord - produktionen vokser ikke i samme takt som efterspørgslen.

Oliepriserne vil forblive på et højt niveau langt ind i næste årti, fordi især produktionskapaciteten uden for Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC) ikke vokser i samme takt som efterspørgselen.

Det fastslår det Internationale Energi Agentur (IEA) i sin netop offentliggjorte månedsrapport for juli.

Rapporten kommer, samtidig med at prisen på råolie fra Nordsøen blot ligger 96 cents fra rekordnoteringen fra i fjor.

Prisrekorden på råolie fra Nordsøen blev nået den 9. august i fjor og lyder på 78,65 dollars pr. tønde. I går blev råolie fra Nordsøen til omgående levering - den såkaldte »spotpris« - i London handlet til 77,69 dollars, mens laster til levering i løbet af august måned blev handlet til 75,25 dollars pr. tønde på Intercontinental Exchange i London.

I længere tid har både Centre for Global Energy Studies (CGES) i London og det International Energi Agentur (IEA) i Paris advaret om rekordhøje råoliepriser over sommeren på grund af en alt for rigid produktionsstyring i Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC).

Målbevidst arbejde
Siden det sene efterår 2006 har OPEC målbevidst arbejdet på at mindske olieproduktionen med hen ved 1,5 mio. tønder i døgnet i bestræbelserne på at tvinge de kommercielle lagerbeholdninger af råolie og olieprodukter i industrilandene ned på et lavere niveau.

OPEC's rationale er, at hvis lagrene bliver for store, svækkes organisationens muligheder for at styre prisudviklingen. I de tidlige vintermåneder bevægede råoliepriserne sig ned imod de 50 dollars pr. tønde, hvilket har styrket OPEC i opfattelsen af, at de olieforbrugende industrilande skal tvinges til at tære på lagrene, da organisationen ellers frygter oliepriser på et markant lavere niveau end de 60-65 dollars pr. tønde, der synes at være den nedre grænse.

OPEC har ganske vist ikke villet sætte en officiel prisgrænse, men organisationens analytikere og økonomer har ved flere lejligheder peget på, at verdensøkonomien ikke i synderligt omfang har været påvirket af oliepriser på dette niveau.

Dagens meget høje råoliepriser vil OPEC ikke tage ansvaret for, da de kan henføres til voksende anslag mod de udenlandske olieselskaber i Nigeria.

Siden årsskiftet er flere end 200 udenlandske oliearbejdere og deres familiemedlemmer blevet kidnappet i Niger Deltaet. Seneste gidsel var en blot treårig pige, der dog er frigivet. Gidseltagningerne har gjort det omtrent umuligt for de olieselskaber, der opererer i Nigeria, at finde medarbejdere, der er parate til at lade sig udstationere.

Den anden væsentlige årsag til de høje oliepriser er advarselen i IEA's månedsrapport for juli.

Advarselen gælder især Europa, der i de kommende år vil opleve synlige fald i olieproduktionen i alle sektorer af Nordsøen; også den danske.

»I 2012 vil Europas olieproduktion være faldet til et niveau, der er lavere end olieproduktionen i Iran,« lyder forudsigelsen fra IEA.

Uden for OPEC vil den eneste større vækst i olieproduktionen ske i Brasilien, Rusland, Canada, Kasakhstan og Aserbajdsjan. De fire sidstnævnte ventes imidlertid kun i stand til at øge olieproduktionen med 500.000 tdr. i døgnet i løbet af de kommende fem år, mens Brasilien forventes at kunne øge produktionen med omkring én mio. tdr. i døgnet.

I samme periode forventes olieproduktionen i den britiske sektor af Nordsøen at falde med 600.000 tdr. i døgnet, ligesom olieproduktionen i Norge og Danmark vil falde. Og Mexicos olieproduktion vil falde i perioden frem til 2012.

Ude af trit
»Når man indregner den forventede vækst i produktionen af biobrændstoffer, vil verden uden for OPEC kunne øge sin samlede olieproduktion fra 50 mio. tdr. i døgnet i dag til 52,6 mio. tdr. i 2012. Det er næppe nok til at holde trit med den forventede vækst i efterspørgselen,« påpeger IEA.

I forhold til Agenturets seneste langtidsprognose, der kom i februar, er der sket radikale ændringer:

»En række projekter, der til sammen vil udvide olieproduktionen med 3,2 mio. tdr. i døgnet, er i de forløbne måneder blevet udskudt af en række forskellige årsager, og det står i dag ikke klart, hvornår disse projekter kan forventes i produktion,« understreger IEA.

Omkostningerne stiger
Den væsentligste årsag er drastisk stigende omkostninger som følge af materialestigninger samt generelt mangel på kvalificeret mandskab og materiel. En anden væsentlig faktor er faldende investeringer i Ruslands olieindustri, i takt med at den russiske stat har tvunget de internationale olieselskaber til at afgive kontrollen med alle store projekter til energiselskaber, der ejes og kontrolleres af Kreml.

OPEC-landene har fortsat store udbygningsplaner for såvel produktionen af råolie som raffinaderikapaciteten. Imidlertid har flere OPEC-lande på det seneste givet udtryk for, at udbygningsplanerne tages op til revision i takt med den hastigt voksende fokus på biobrændstoffer i EU og USA.


Læs også