»Der er jo ikke så meget andet at gøre«

Bagmandspolitiet føler sig nødsaget til at gå med på Udenrigsministeriets spilleregler for efterforskningen i olie for mad-skandalen.

Chefen for bagmandspolitiet, statsadvokat Jens Madsen, har tidligere luftet frustrationer over, at Udenrigsministeriet har trukket efterforskningen af olie for mad- skandalen i langdrag. Politiet har også afvist at stille skriftlige spørgsmål i stedet for vidneafhøringer. Alligevel tager han ministeriets beslutning til efterretning.

»Nu må vi formulere nogle skriftlige spørgsmål. De skal selvfølgelig stiles til de personer, vi mener er relevante, og så må vi se, hvad der kommer af svar.«

I har tidligere fået det tilbud. Hvorfor sagde I nej dengang?

»Det er jo den måde, politiet normalt arbejder på. Man vil gerne have den umiddelbare mundtlige forklaring.

Men den er I parate til at gå på kompromis med her?

»Der er jo ikke så meget andet at gøre. Det er jo den afgørelse, der er. Så må vi se, hvad vi kan få ud af den.«

Hvordan har du det så med det?

»Det vil jeg ikke kommentere. Vi tager afgørelsen til efterretning, og det er det punktum, der er for mig nu og her.«

Kunne I ikke bare indkalde dem til en indenretlig afhøring?

»Jo, det kunne vi godt. Men så har vi straks bevæget os et stykke videre. Så er sagen i anklagemyndighedens hænder. Men nu er det politiet, der efterforsker, og vi vil gerne have, at politiet tilvejebringer så mange oplysninger som muligt, før man går i retten med det.«

Er det en overvejelse, I gør jer?

»Nej, ikke nu. Nu må vi se, hvad der kommer ud af de redegørelser på skrift.«

Er Udenrigsministeriet hævet over alle andre i sådanne situationer?

»Det ved jeg ikke, men det er den afgørelse, de er nået frem til. Det er deres afgørelse.«

Og det kan I ikke gøre noget ved?

»Nej, ikke umiddelbart.«

Hvad betyder det for efterforskningen?

»Det kan jeg ikke sige, før vi ser, hvad der kommer af svar på de spørgsmål, som der er efterforskere, der allerede sidder og kigger på i den kommende tid.«

SF: en skandale
SF's udenrigspolitiske ordfører, Holger K. Nielsen, er fortørnet over Udenrigsministeriets tovtrækkeri i olie for mad-skandalen.

»Det er uforståeligt, at Udenrigsministeriet ikke fuldt og helt hjælper bagmandspolitiet med en opklaring af sagerne, og det forekommer i det hele taget uhørt, at en offentlig myndighed på den måde lægger hindringer i vejen for bagmandspolitiets arbejde,« siger han og fortsætter:

»Der er tale om meget alvorlige korruptionsanklager, som også belaster Danmarks internationale renommé. Ikke mindst Udenrigsministeriet burde have en interesse i en opklaring. Man sidder unægtelig tilbage med den tanke, at Udenrigsministeriet selv har noget i klemme.«

Læs også